Project Starline

Project Starline Människan är ett flockdjur, vi älskar att vara tillsammans – att dela, samarbeta och känna samhörighet. Det senaste året med pandemi och begränsade möjligheter att resa och ökat distansarbete, har det sociala umgänget minskat dramatiskt. För att råda bot på detta har Google arbetat med ett nytt projekt – Project Starline, ett högteknologisk […]

Arvika kommuns väg till en säker digital miljö i skolan

Arvika kommuns väg till en säker digital miljö i skolan Läs mer här: https://onlinepartner.se/kunder/arvika-kommuns-vag-till-en-saker-digital-miljo-i-skolan/

Internet Explorer i graven!

Äntligen! Internet Explorer i graven! https://www.complex.com/life/microsoft-will-retire-internet-explorer-next-year