Dals-Ed kommun – Personalen fick nya verktyg för produktivitet och samarbete, 75% tycker att Gmail fungerar bättre än tidigare lösning.

Online Partner stöttar kommunens förändringsprocess “IT-Design 1.0 – 3.0” genom att bidra med expertkunskap om Googles molnbaserade verktyg: Licenshantering Projektledningsstöd Förvaltningsstöd Användarutbildning Kontinuerlig anpassning/konfigurering

Utmaningen

Att med utgångspunkt från kommunens dåvarande lösning med MicroFocus (Novell eDirectory/VIBE intranät/GroupWise), ta fram en ny design på kommunens IT-miljö. Den nya lösningen måste uppfylla ledningens högt ställda krav på ekonomi och kostnadseffektivitet, användarvänlighet, efterlevnad av GDPR samt kompatibilitet med framtida krav och behov.

Lösningen

Efter 5 månaders förberedelser sjösattes en helt ny infrastruktur med en hybridmiljö där all personal i kommunen använder G Suite Business inkl G Suite Enterprise for Education i skolverksamheten, Microsoft AD och en navkatalogtjänst från Cybercom. Personalen fick nya verktyg för produktivitet och samarbete. Målet är att använda Googlekontot för inloggning i hybridlösningens samtliga system.

Resultatet

Efter lanseringen i mars 2019 har tre användarundersökningar genomförts; maj 2019, september 2019 och mars 2020. Resultaten visar en ökande positiv inställning till förändringen och de nya verktygen. 2020 visar att: 75 % tycker att Gmail fungerar bättre än tidigare lösning. 60 % tycker att Google Kalender fungerar bättre än tidigare lösning 63 % tycker att G Suite är ett användarvänligt verktyg.

Nyckeln till projektets framgång var bland annat att kommunen tog fram en detaljerad jämförelserapport som redogjorde för tre olika alternativa lösningar. Den omfattade den lösning som kommunen använde vid tillfället, MicroFocus (Novell eDirectory/VIBE intranät/GroupWise) samt Microsoft O365 och Google G Suite. På så sätt fick man ett kvalitativt underlag som stöd i beslutsprocessen.

Om Dals-Ed kommun

Dals-Ed är en kommun med 4 800 invånare i de nordvästra delarna av Dalsland, Västra Götalands län. Dals-Ed är första kommunen i Sverige där ledning och politiker tagit initiativ och varit drivande i att förändra IT-miljön genom en förflyttning till Google i syfte att ge förbättrat stöd åt verksamheten.

Produkter som används

  • Chrome Enterprise
  • Google Cloud Platform
  • G Suite
  • Google Workspace