Säffle kommun – Fjärrundervisning i moderna språk för årskurs 6

Online Partner levererar Googles hårdvara för Google Meet samt expertkunskap inom G Suite for Education, work transformation, produktivitet, fjärrundervisning, metodstöd och digitala prov med stöd av Online Partners provapp – ChromEx.

Utmaningen

Från höstterminens start 2018 blev det obligatoriskt enligt Skollagen att bedriva undervisning i moderna språk redan från årskurs 6. Hur skulle Säffle kommun kunna erbjuda elever undervisning i moderna språk när det var brist på språklärare och samtidigt stora svårigheter att rekrytera behöriga lärare som var intresserade av att åka runt till glesbygdsskolor i kommunens ytterområden?

Lösningen

Säffle kommun införde fjärrundervisning i moderna språk med stöd av Google Meet. Ljud- och bildkvalitet säkerställs med hårdvara för Meets i särskilt anpassade rum på lärarens skola och i klassrum för eleverna ute i skolorna. Online Partner levererar Googles hårdvara för Meet samt expertkunskap inom G Suite for Education, fjärrundervisning, metodstöd och digitala prov med stöd av ChromEx.

Resultatet

Fjärrundervisningen gör att alla kommunens elever i årskurs 6 nu kan delta i undervisningen i moderna språk. Lärare genomför lektioner från centralt belägna skolor via Google Meet med elever i skolor i kommunens ytterområden. För att behålla klassrumskänslan följer eleverna undervisningen via en stor, gemensam bildskärm. Det bidrar även till ökad delaktighet i undervisningens samtal och övningar.

Med en väl genomtänkt plan för fjärrundervisning i
moderna språk, kunde vi överbrygga problemen med
långa avstånd och lärarbrist och samtidigt erbjuda god
kvalitet i språkundervisningen för våra elever i årskurs
6.

Lotta Holm, Verksamhetsutvecklare IT, Säffle kommun

https://saffle.se/

Om Säffle kommun

Säffle kommun har cirka 15 500 invånare och är belägen invid Vänern i Värmlands län. Kommunens Barn- och utbildningsförvaltning ansvarar för verksamhet inom bl a förskolan, grundskolan och gymnasiet. I kommunen finns nio grundskolor varav två är friskolor som inte drivs i kommunal regi.

Produkter som används

  • Chrome Education
  • Google for Education
  • G Suite