Med ett så stort antal elever måste våra IT-verktyg fungera ihop på ett enkelt sätt utan att bli alltför kostnadsdrivande. Valet av IT miljö underlättades också av att många av eleverna tidigare använt Google.

Henrik Tuneberg, Enhetschef IT & digitalisering, Kunskapsförbundet Väst

Om Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Väst är ett Kommunalförbund med Trollhättans stad och Vänersborgs kommun som medlemskommuner kring de frivilliga skolformerna i Trollhättan och Vänersborg. Med ca 3 000 gymnasieelever, 3 000 studenter inom
vuxenutbildningen och 700 medarbetare, varav merparten är lärare, är det en av Västsveriges största utbildningsanordnare.

KUNSKAPSFÖRBUNDET

Bättre utbildningsverktyg till eleverna

Online Partner har levererat expertkunskap, utbildning och licenser; Google Workspace Education Plus och Chrome Education Upgrade.

Utmaningen

Med 6000 elever, varav 3000 på gymnasiet som erbjöds lånedatorer, behövde Kunskapsförbundet Väst hitta en lösning som tillgodosåg elevernas behov av användarvänliga och säkra verktyg i undervisningen och som samtidigt kunde motiveras ur ett administrativt och ekonomiskt perspektiv. En ny lösning måste vara enkel för användarna att ta till sig och inte kräva stora utbildningsinsatser.

Lösningen

Kunskapsförbundet började använda Chrombooks i mindre omfattning på VUX i en blandmiljö baserad på windows. Googles lösningar fungerade bra ihop med PC och var mindre kostnadskrävande och mer användarvänliga. Man beslöt att att fortsätta med gymnasiet i full skala med Chromebooks, Google Worspace for Education och Chrome Education Upgrade. Hösten 2021 börjar VUX även använda Google Classroom.

Resultatet

Google Workspace for Education och Chromebooks är en smidig lösning som uppskattas stort av elever och lärare. Det är enklare att komma igång för nya elever och kräver mindre utbildning. Tack vare Chrome Education Upgrade sparas mycket tid när ett stort antal datorer ska administreras. Även om det inte har gjorts en komplett uppföljning är det tydligt att lösningen är kraftigt kostnadsbesparande.