NORDWARD
Nya verktyg för bättre samarbete och produktivitet

Tillsammans med Nordward tog Online Partner fram en migrationsstrategi som möjliggjorde en smidig övergång från O365 till Google Workspace och som även omfattade utfasning av gamla laptops för att istället börja använda Chromebooks.

Utmaningen

Nordward behövde hitta en väg bort från en kostnadskrävande windowsbaserad infrastruktur som inte erbjöd tillräcklig säkerhet, användarstöd och kostnadseffektivitet. Vilken lösning ger bäst stöd åt företagets tillväxtplaner, en genomgripande digitalisering av organisationen, ökad systemsäkerhet och användarvänliga verktyg för medarbetarna som är utspridda runt om i Skandinavien?

Lösningen

Google Workspace infördes steg för steg – ett bolag i taget. Byte genomfördes över en natt. Dagen efter hade medarbetarna tillgång till alla nya verktyg; mail, ordbehandling, kalkylark, kalender, videomöten, chat mm. Befintliga windowsbaserade datorer konverterades till Chrombooks med hjälp av Neverwares lösning, CloudReady. Tvåfaktorsautentisering infördes i hela organisationen.

Resultatet

Kraftigt förbättrad systemsäkerhet i hela organisationen. Medarbetarna fick nya, användarvänliga verktyg för produktivitet och samarbete. Ny förbättrad möteskultur tack vare Google Meet. Lägre driftskostnader. Ökad servicegrad. TCO-analys beräknad besparing: 973:-/mån/anv.

Produkter som används

  • Chrome Enterprise
  • Google Cloud Platform
  • Google Workspace

Vi har inte bara sparat en massa pengar. Vi har dessutom kraftigt ökat säkerheten i våra system och samtidigt fått helt nya arbetsverktyg som uppskattas av våra medarbetare för att de är enkla att använda och bidrar till ett effektivare arbete. En ny möteskultur har utvecklats inom bolagen som gör att vi idag har mycket bättre samarbete och kommunikation med varandra.

Christian Ahlin, Group Head of IT, Nordward

Om Nordward

Nordward är en sammanslutning av fyra ledande företag i Sverige, Danmark och Norge som tillsammans utgör den ledande leverantören av färsk fisk, skaldjur och asiatiska livsmedelsprodukter i hela Skandinavien. Organisationen har 290 anställda på fyra platser med en årlig försäljning på 1 miljard SEK och en offensiv plan för fortsatt tillväxt.