OASEN

Oasen – Nye undervisningsverktøy og økt IT-sikkerhet

Online Partner leverer ekspertkunnskap om Google Workspace, sikkerhet og integritet i skolens digitale miljø og lisenser.

Utfordringen

For to år siden presset en fremtidsrettet leder på at Oasen skulle bytte IT-miljøet. På egen hånd gjorde han et vellykket bytte til Google og Chromebook, slik at studenter og ansatte hadde nye effektive verktøy når høstsemesteret startet. Neste trinn var å finne en langsiktig partner med dyp kunnskap om Google og utfordringene og kravene som skolene har når det gjelder sikkerhet og integritet.

Løsningen

Oasen kom i kontakt med Online Partner. Systematisk arbeid startet med regelmessige styremøter som fokuserte på kartlegging av behov og kunnskap om sikkerhet og integritet i digitale miljøer. Flere tiltak er iverksatt, for eksempel 2-faktorverifisering, begrensede øktlengder og deaktivering av en “trusted device”. Det har også aktivt valgt regionen for datalagring (Europa).

Resultatene

Med Google Workspace for Education har Oasens skoler nye verktøy som blir verdsatt av studenter og lærere. Takket være Chrome Education Upgrades kan skolens besittelse av Chromebooks enkelt administreres. Oasen har en godt tilpasset metodikk for å håndtere sikkerhet og integritet. Takket være SafeSearch har Oasen klart å spare rundt 40 000 kroner fordi man ikke lenger trenger å betale en tredjepart for den funksjonen.

“Google Workspace for Education er en fantastisk god løsning, og muligheten til å jobbe med lenker i e-post og dokumenter har hjulpet oss mye. Samtidig er kunnskapen om at vi jobber systematisk med sikkerhet og integritet viktig for å skape trygghet i organisasjonen.”

Roar Tufteland, Drift & Sikkerhetsansvarlig IKT, Oasen skole, Norge

Om Oasen Skole

Oasis-skolene er uavhengige skoler som har kristne grunnverdier som retningslinje. Den første skolen ble grunnlagt i 2002 i Birkelid, Songdalen. I dag gjennomføres skoleaktiviteter på seks steder i Norge. Antall studenter er ca 600 og ca 150 ansatte. Oasen eies i fellesskap av tre menigheter.