Ett tillfälligt möte kan förändra ett helt liv

Ett tillfälligt möte kan förändra ett helt liv

I Googles fall förändrade ett slumpmässigt möte mellan två datavetare Internets utveckling och miljoner människors liv. 1997 träffades Sergey Brin och Larry Page. Året efter utvecklade de en första prototyp på en sökmotor. 1998 föddes Google Inc. Idag genomförs miljarder sökningar på Google på fler än 150 språk. Över hela världen möts människor och jobbar tillsammans, hemma, i skolor och i företag. Mycket har förändrats sedan Googles tidiga dagar, från den första servern inrymt i ett litet skåp, till dagens servrar som finns i fler än 20 datacenter globalt. Googles uppdrag är detsamma då som nu – att göra världens information tillgänglig för alla.

Google! Grattis på 23 -årsdagen!