Säkerhet i Googles molntjänster

TechTalk med Online Partner! Dagens tema är Googles infrastruktur, avancerade säkerhetslösningar och hur det bidrar till att skapa en IT-miljö som kan stå emot digitala säkerhetshot.

Välkommen den 28 oktober, kl 15:00!

Hur möter du säkerhetshot i molntjänster och hybridmiljöer?

De ständigt föränderliga digitala hoten ökar och blir dessutom mer avancerade. Många företag upplever att de är sårbara för t ex dataintrång, phishing, ransomware, e-postbedrägeri, Ddos-angrepp, spyware, identitetsstöld, domänstöld och virus. Attacker kan i värsta fall påverka företagets möjligheter att utvecklas och uppnå sina verksamhetsmål. Kunskap, tydliga rutiner och processer skyddar digitala tillgångar, men minst lika viktigt är att företagets IT-miljö har rätt förutsättningar att bemöta de digitala hoten.

Säkerhet som högsta prioritet

Google är utvecklat från grunden med säkerhet som högsta prioritet och tillhandahåller flera säkerhetslager för att skydda företagets digitala tillgångar. Faktum är att det inte finns ett enda fall av ransomwareattack mot Chrome OS. Google Workspace avancerade funktioner och de senaste kryptografiska standarderna innebär att information som lagras i domänen eller transporteras mellan olika punkter, alltid är skyddade. Med client-side encryption (CSE) får du direkt kontroll över dina krypteringsnycklar för att ytterligare stärka er säkerhet.

Vad kan du göra för att skydda data och affärskritisk information?

Våra experter från Google och Online Partner gör en djupdykning i Googles avancerade säkerhetsfunktioner och hur de bidrar till ökad säkerhet, produktivitet och kostnadseffektivitet. Du kommer få handfasta tips om hur du säkrar upp din Google Workspace-miljö bl a med client-side encryption (CSE) som ett extra säkerhetslager för att skydda t ex data och e-post.

Anmäl dig här

När du har registrerat dig skickar vi en anslutningslänk.

Anmäl dig nu på en gång!

TechTalk är höjdpunkten för dig som är intresserad av hur Googles infrastruktur för säkerhet är uppbyggd och hur du använder de avancerade säkerhetsfunktionerna för att skydda er IT-miljö. Anmäl dig nu på en gång och dela gärna inbjudan till dina kollegor. Hoppas vi ses den 28 november!

Hoppas vi ses den 28 oktober!

Bjud in dina kollegor!

Tycker du detta låter intressant? Bjud gärna in dina kollegor!

Föredragshållare

Fredrik Linnander
VD, Online Partner

Fredrik Hedström
Utvecklingschef, Online Partner