Förvaltningsmöten – optimerar användningen av Google Workspace i er organisation


Förvaltningsmöten är en del av Online Partner ABs arbetsmetod och riktar sig till små och stora organisationer – skolor, kommuner och företag, med liten eller stor erfarenhet av att använda Google Workspace. Förvaltningsmöten är en regelbundet återkommande aktivitet där vi tillsammans med våra uppdragsgivare säkerställer kvalitet och att vi uppnår de krav och mål som har definierats.

Syftet är flerfaldigt, bland annat att optimera våra kunders användning och nytta av Google Workspace, men också att bidra till ett proaktivt arbetssätt som identifierar risker och utmaningar i god tid innan det annars skulle kunna uppstå oönskade situationer. Förvaltningsmöten fungerar även som stöd och bollplank i verksamheter där tillräcklig kompetens om Google Workspace inte hunnit byggas upp ännu. Det kan t ex vara en verksamhet där medarbetarna är ovana användare av Google Workspace eller om organisationen inte är fullt bemannad.

Förvaltningsmöten är ett långsiktigt, kvalitativt stöd som utvecklar organisationen och hur den använder Google Workspace i sin verksamhet. På regelbundet återkommande möten kan alla typer av frågor behandlas, t ex med inriktning på GDPR, juridik och säkerhet eller hur Google Workspace ska användas tillsammans med en ny digital plattform, och andra stödverktyg som finns i organisationen.

Uppföljning av projekt och strategiska mål

Genom regelbundna Förvaltningsmöten varje månad har vi möjlighet att på ett strukturerat sätt följa upp pågående projekt, vad som gjorts och vad som behövs göras. Mål definieras och bryts ner i aktiviteter som sedan kan fördelas mellan Online Partner AB och uppdragsgivaren. Vi går igenom schemalagda och överenskomna aktiviteter, t ex loggar i Google Cloud Directory Sync samt säkerhetsloggar. Vid behov genomförs arbetsmöten oftare då resultat av olika aktiviteter kan följas upp. En gång per år genomförs ett förlängt möte med huvudsaklig inriktning på den strategiska utvecklingen av kundens Google Workspace-domän och att definiera mål för kommande 1-2 år. Kundansvarig från Online Partner ansvarar för att Förvaltningsmöten planeras och genomförs.

Kontakta oss idag!

Vill du veta mer om förvaltningsmöten? Du når oss på info@onlinepartner.se
eller 08-42 00 04 00.

Förvaltningsmöte