Google ContactCenter AI Platform CCAIP

AI-drivet kontaktcenter som lyfter din kundservice till nya nivåer

När kunder och andra intressenter kontaktar ditt företag förväntar de sig ett professionellt och konsekvent bemötande oavsett vilken del av verksamheten de är i kontakt med och vilken kanal de valt att kommunicera i. Google CCAIP är en AI-baserad plattform för kontaktcenter och kundtjänst som anpassar kommunikationen till kundernas behov och beteende. Automatiserade processer frigör resurser så att dina agenter kan koncentrera sig på att lösa komplexa kundärenden och skapa nya affärsmöjligheter.

Online Partner är den första och enda partnern i Sverige som är certifierad leverantör av Google CCAIP.