Google ContactCenter AI Platform CCAIP

AI-drivet kontaktcenter som lyfter din kundservice till nya nivåer

När kunder och andra intressenter kontaktar ditt företag förväntar de sig ett professionellt och konsekvent bemötande oavsett vilken del av verksamheten de är i kontakt med och vilken kanal de valt att kommunicera i. Google CCAIP är en AI-baserad plattform för kontaktcenter och kundtjänst som anpassar kommunikationen till kundernas behov och beteende. Automatiserade processer frigör resurser så att dina agenter kan koncentrera sig på att lösa komplexa kundärenden och skapa nya affärsmöjligheter.

Online Partner är den första och enda partnern i Sverige som är certifierad leverantör av Google CCAIP.

Seminarie – Googles nya AI-baserade plattform för kundcenter och Customer Experience

19 april 09.00 – 13.00
Hos Online Partner på Mejerivägen 3 i Liljeholmen

Träffa Online Partners, och våra inbjudna internationella experter från Google och Ujet, och ta del av de senaste inom AI-baserade lösningar för effektivisering och förbättring av kundhantering i ditt kontaktcenter.

Bättre effektivitet och högsta möjliga kundnöjdhet

Google CCAIP innehåller allt ditt kontaktcenter behöver för att skapa starka kundrelationer och nya affärsmöjligheter. Google CCAIP är utvecklad och integrerad i Google Cloud och har stöd av Googles världsledande teknik inom artificiell intelligens, AI, för att automatisera kundinteraktioner och hjälpa medarbetarna i din kundtjänst att snabbt lösa inkomna ärenden.

Virtuella agenter i CCAIP löser alla dina rutinärenden

Med Google CCAIP kan du utöka din arbetsstyrka med virtuella agenter som hanterar variationer i inkomna kundärenden och utför en mängd rutinärenden och även mer komplexa uppgifter som annars brukar utföras av anställda medarbetare. Med stöd av plattformens inbyggda AI-verktyg upprättar de en intelligent och välkomnande konversation med dina kunder och de kan känna av tonläge och sinnesstämning så att problemlösningarna anpassas efter kundens behov. Alla ärenden dokumenteras utförligt i varje interaktion med kunden. Från första kontakt till avslutat ärende, oavsett vilken kanal som dina kunder väljer att använda.

Beteendedata ger fördjupade insikter och skapar nöjdare kunder

Google CCAIP sparar all information från tidigare interaktioner och konversationer med kunderna. Agenter och arbetsledare kan snabbt analysera statistik och data och därmed få fördjupade insikter om vilka åtgärder som är lämpliga för att förbättra effektivitet och kundnöjdhet. Telefonsamtal, röstmeddelanden och konversationer via chatt, e-post, sociala medier t ex Facebook Messenger, Twitter och WhatsApp, bilder, videoklipp och statistik om inkommande kundärenden –  allt finns tillgängligt och presenteras på agentens skärm för att ge viktiga kunskaper så att ärenden snabbt och effektivt kan lösas enligt kundernas önskemål och förväntningar. Google CCAIP har även stöd för befintliga CRM-lösningar och kunddatabaser vilket innebär att dina agenter alltid är uppdaterade och kan få ett värdefullt helhetsperspektiv som hjälper dem att snabbt ge kunderna rätt stöd. Med smart AI-driven routing kopplas kunden direkt fram till en agent som kan ge den mest optimala lösningen. Kunderna får en bättre upplevelse i kontakten med er, vilket skapar en starkare kundlojalitet och möjligheter till ökade intäkter genom merförsäljning. Bättre kunskap om kundernas behov skapar dessutom ett starkt underlag för utveckling av nya produkter och tjänster.

Världsledande AI-teknik i CCAIP

CCAI Platform är en AI-driven kundtjänstplattform som tillhandahålls som en molnbaserad tjänst. Google CCAIP är utvecklad och integrerad i Google Cloud vilket innebär högsta säkerhet, användarvänlighet och flexibel skalbarhet. Google CCAI Platform knyter samman Googles välkända CCAI-komponenter och skapar därmed en enhetlig, effektiv och nyckelfärdig AI-driven kontaktcenterplattform:

CCAIP DialogFlow

DialogFlow

Ger dina kunder tillgång till interaktiva röststyrda självbetjäningstjänster genom virtuella agenter som hanterar multipla konversationer. DIalolFlow använder Googles AI-baserade språkanalysverktyg som förstår språknyanser och kan översätta kundens text eller tal. Virtuella agenterna kan tränas i att hantera olika scenarier med hjälp av konversationell AI. DialogFlow hanterar även sömlös vidarekoppling till en fysisk agent som kan hantera komplexa kundärenden.

CCAIP Insights

Insights

Googles AI-baserade språkanalysverktyg identifierar vilka drivkrafter som gör att kunden tar kontakt med ditt företag. Anledningarna kan vara flera, till exempel, söka produktinformation eller frågor om debitering och betalning. Språkanalysverktygen omfattar alla kommunikationskanaler, till exempel tal, epost och chat. Med kunskap om kundernas drivkrafter kan ni proaktivt förbättra interaktionen med kunderna och effektivisera er kundtjänst.

CCAIP Agent Assist

Agent Assist

Ger dina agenter kraftfullt stöd i interaktionen med kunder genom att identifiera kundens behov. Agent Assist hittar snabbt svar i en kunskapsbank och rekommenderar lämpliga svarsfraser vilket snabbar på kundärendet, skapar kontinuitet och högre kvalitet. Agent Assist kan även transkribera samtalet i realtid och presentera det på agentens skärm för att användas som referens under samtalet eller för analys efter samtalet.