Startpaket för Google Workspace

Utbildning som en del av organisationsutveckling

Vi tror att organisationsutveckling sker hela tiden, oavsett vilka intentioner chefer har. I en organisation utan tydliga mål, tydligt definierad utgångspunkt och riktlinjer sker utveckling lokalt: på lokalkontor, i arbetslag och hos enskilda medarbetare och resultatet blir en mångfald av varianter. I bästa fall så får bra varianter spridning. I värsta fall existerar de bara hos en medarbetare och kunskapen försvinner när medarbetaren byter arbetsgivare eller går i pension.