Avancerad administratörsutbildning – Google Workspace

Optimera din domän samtidigt som du lär dig

Med Online Partners avancerade administratörsutbildning kommer du att kunna sätta upp din Googledomän på ett sätt som möter lagkrav utan att tumma på kvalitet eller tillgänglighet. Under 8 tillfällen guidar vi dig genom 8 olika områden där vi ser till att täcka det mest viktiga för att du skall kunna hantera varje användare på ett säkert och smidigt sätt under hela kontots livstid.

De 8 mötena planeras in i samarbete med dig så att du själv kan välja tempo och få tid att förankra eventuella förändringar i din organisation innan de sjösätts. Vår målsättning är att ni efter genomgången utbildning känner er trygga med att er domän är uppsatt på bästa möjliga sätt samt att er kunskap är på en nivå som gör det möjligt att vid behov genomföra ändringar baserade på kunskap och förståelse.

Avancerad administratörsutbildning riktar sig till små och stora organisationer – skolor, kommuner och företag, med liten eller stor erfarenhet av att använda Google Workspace.


Innehåll

Följande områden ingår i det här paketet:

  • OU och grupper
  • DNS-hanteriing
  • Tjänster och policys
  • Apphantering – Chromebooks
  • Sessionslängder och 2-faktorsautentisering
  • Enhetshantering
  • Administration och roller
  • On/Off Boarding


Kontakta oss idag!

Vill du veta mer om Avancerad administratörsutbildning – Google Workspace? Du når oss på info@onlinepartner.se eller tel: 08-636 53 10.


Online Partner – Sveriges främsta Google-specialister

Online Partner är Sveriges främsta Google-specialister. I över 8 år har vi varit certifierad partner till Google och har utvecklat en gedigen – till snudd på unik – kompetens kring Googles arbetsverktyg och cloudlösningar. Online Partner arbetar inom affärsområdena Google Cloud och Education, där Google Workspace, Chrome och Cloud Platform ingår. Online Partners medarbetare utbildas och certifieras kontinuerligt i samarbete med Google för att upprätthålla högsta möjliga kompetensnivå.

Våra certifieringar omfattar bland annat:

Google Certified Professional – Cloud Architect
Google Certified Associate – Google Workspace Administrator
Google Certified Educator 1 + 2
Google Certified Trainer
Google Certified Innovator