Förvaltningsmöten – optimerar användningen av Google Workspace for Education i er organisation

Förvaltningsmöten är en del av Online Partner ABs arbetsmetod och riktar sig till små och stora organisationer – skolor, kommuner och företag, med liten eller stor erfarenhet av att använda Google Workspace. Förvaltningsmöten är en regelbundet återkommande aktivitet där vi tillsammans med våra uppdragsgivare säkerställer kvalitet och att vi uppnår de krav och mål som har definierats.

Förvaltningsmöte

Optimera användninge av Google Workspace for Education

Syftet är flerfaldigt, bland annat att optimera våra kunders användning och nytta av Google Workspace, men också att bidra till ett proaktivt arbetssätt som identifierar risker och utmaningar i god tid innan det annars skulle kunna uppstå oönskade situationer. Förvaltningsmöten fungerar även som stöd och bollplank i verksamheter där tillräcklig kompetens om Google Workspace inte hunnit byggas upp ännu. Det kan t ex vara en verksamhet där medarbetarna är ovana användare av Google Workspace eller om organisationen inte är fullt bemannad.

Förvaltningsmöten är ett långsiktigt, kvalitativt stöd som utvecklar organisationen och hur den använder Google Workspace i sin verksamhet. På regelbundet återkommande möten kan alla typer av frågor behandlas, t ex med inriktning på GDPR, juridik och säkerhet eller hur Google Workspace ska användas tillsammans med en ny digital plattform, och andra stödverktyg som finns i organisationen. Vi kan även bidra med det pedagogiska användandet av Google Workspace for Education i skolmiljö.

Uppföljning av projekt och strategiska mål

Genom regelbundna Förvaltningsmöten varje månad följer vi upp pågående projekt och dess status. Mål definieras och bryts ner i aktiviteter som sedan kan fördelas mellan Online Partner AB och uppdragsgivaren. Arbetsmöten kan hållas vid behov för att följa upp resultaten av olika aktiviteter. En gång per år hålls ett förlängt möte för att diskutera den strategiska utvecklingen av kundens Googledomän och definiera mål för kommande 1-2 år. Förvaltningsmöten planeras och genomförs av kundansvarig från Online Partner.

Förvaltningsmöten hanterar alla viktiga frågor om organisationens Google Workspace-domän

  • Säkerhet
  • GDPR och andra juridiska frågeställningar
  • Hur Google Workspace for Education fungerar tillsamman med andra digitala plattformar
  • Pedagogik och metodik i skolmiljö
  • Öka användningsgraden bland medarbetare
  • Tips och råd i det vardagliga arbetet
  • Stöd och bollplank för underbemannade organisationer
  • Framtida utmaningar

Kontakta oss idag!

Vill du veta mer om förvaltningsmöten? Fyll i formuläret så hör vi av oss. Du når oss även på info@onlinepartner.se eller tel: 08-42 00 04 00.