Google Workspace Audit – granskar och stöttar ert förbättringsarbete

Är er Google-instans optimerad för er verksamhet? Är alla säkerhetsinställningar anpassade för att skydda era digitala tillgångar och era medarbetares persondata i Google Workspace?

Har ni byggt en domän med organisationsenheter och grupper som är funktionella och säkra, så att er Google-instans ger maximal effektivitet? Är alla de kollaborativa applikationerna säkra? Är varje användares data lättåtkomligt för den som skall komma åt det och svårtillgängligt för den som inte skall?

Djupgående insikter och kunskap

Google Workspace Audit ger en djupgående analys av er Google-instans där vi går igenom tjänster och inställningar. Google Workspace analyseras och resultatet presenteras i en rapport med tydliga rekommendationer och förslag på förbättringsåtgärder. Vid behov genomför vi specialanpassade workshops där ni tillsammans med våra experter tar fram en strategisk lösningsfokuserad plan för Google-instansen.