Supportavtal för skola  

Supportavtal för alla behov

Vi är experter på Google Workspace for Education och vår support hjälper dagligen våra kunder med att få ut det bästa av verktygen. Via vår support och dess kanaler erbjuds alltid en personlig kontakt samt unika kunskaper och erfarenheter om hur ni på bästa sätt använder Google Workspace for Education. Vårt mål är att hjälpa er att maximera användningen av funktionerna i er Googledomän och vi ger oss in förrän ni är nöjda.

Support – Google Workspace for Education

Denna tjänst riktar sig till ett begränsat antal personer på kommuner och skolor. Det handlar främst om IT-ledare, skolledare, IKT-utbildare och personer som har administrativa rättigheter till Googledomänen och Chromebooks. Vårt stöd inkluderar bland annat inställningar av användarkonton i OU, grupper eller Chromebooks och andra Chrome-enheter, mobila enheter. vi erbjuder full support och vi svarar på alla dina frågor om Google Workspace for Education. Vi ger personlig support under ordinarie kontorstid 09:00 – 17:00. Samtliga ärenden hanteras via vårt kundhanteringssystem Zendesk med hjälp av telefon, chatt eller mail. Vid behov gör vi även konfigurationer på distans i t ex domänen och Chrome-enheter. Inom två kontorstimmar bekräftar vi att supportärendet tagits emot av oss och inom åtta kontorstimmar påbörjas felavhjälpning.

Support Google Workspace for Education, mån-fre 9-17


Support – Chrome Education upgrade licenser

Support ingår kostnadsfritt för Chrome Education upgrade licenser som köps direkt från Online Partner AB. Licenserna används för att konfigurera inställningar och tillämpa policyer på en specifik Chrome-enhet. Det ger dig åtkomst till enhetsinställningar som låter dig kontrollera användarnas åtkomst, anpassa funktioner, konfigurera nätverksåtkomst och mer.

Vi hjälper till med felsökning och ger information om hur du själv löser problemet. Vi tillhandahåller support och förklarar hur licenser kan och bör användas för att optimera användningen av Chrome-enheter på din domän.

Supportärendet registreras i vårt kundhanteringssystem, Zendesk, och vi använder telefon, chat, e-post och i vissa fall Meet i kontakt med behörig personal för support. Inom våra öppettider bekräftar vi att supportärendet har mottagits av oss och inom 8 arbetstimmar påbörjar vi felsökningen.

  • Support för att skapa policys som bara gäller hanterade Chromebooks samt support för att ändra dem.
  • Hantera nya och gamla licenser, granska, beställa nya. Återanvändning av licenser för Chromebook efter reparation etc.
  • Support för Google Workspace for Education på samma sätt som ovan.
  • Support på JamBoard licenser på samma sätt som ovan.