Utbildningar i Google Workspace för lärare och skolpersonal

Google Workspace for Education är en stor och växande plattform med molnbaserade produktivitetsverktyg. Utveckling sker hela tiden och nya funktioner tillkommer i snabb takt. Er verktygslåda är alltid uppdaterad till den senaste versionen vilket bidrar till att göra ert arbete effektivare, enklare och roligare. Online Partners utbildningar ger snabbt lärare och skolpersonal kunskap om Google Workspace for Educations olika verktyg och hur ni ska använda dem för att maximera det pedagogiska arbetet och det kollegiala samarbetet. Nybörjare eller erfaren användare – vi anpassar utbildningarna efter era behov. Är du ansvarig för att administrera Google Workspace for Education hjälper vi dig med allt du behöver veta för att hantera användare, enheter och data på ett säkert och enkelt sätt. Det krävs inga djupa förkunskaper i IT – administrationen är enkel och intuitiv.

Utbildning som en del av organisationsutveckling

Vi tror att skolutveckling sker hela tiden, oavsett vilka intentioner huvudman eller rektor har. I en organisation utan tydliga mål, tydligt definierad utgångspunkt och riktlinjer sker skolutveckling lokalt: på skolor, i arbetslag och hos enskilda lärare och resultatet blir en mångfald av varianter. Vissa av dem är bra, väl förankrade i forskning och etablerad praxis. I bästa fall så får bra varianter spridning. I värsta fall existerar de bara hos en lärare, i ett klassrum och kunskapen försvinner när läraren byter arbetsgivare eller går i pension.