Avancerad administratörsutbildning – Google Workspace for Education

Optimera din domän samtidigt som du lär dig

Med Online Partners avancerade administratörsutbildning lär du dig att sätta upp din Google Workspace-domän på ett sätt som möter lagkrav utan att tumma på kvalitet eller tillgänglighet. Under 8 tillfällen guidar vi dig genom 8 olika områden där vi ser till att täcka det mest viktiga för att du skall kunna hantera varje användare på ett säkert och smidigt sätt under hela kontots livstid.

De 8 mötena planeras in i samarbete med dig så att du själv kan välja tempo och få tid att förankra eventuella förändringar i din organisation innan de sjösätts. Vår målsättning är att ni efter genomgången utbildning känner er trygga med att er domän är uppsatt på bästa möjliga sätt samt att er kunskap är på en nivå som gör det möjligt att vid behov genomföra ändringar baserade på kunskap och förståelse.

Avancerad administratörsutbildning riktar sig till små och stora organisationer – skolor, kommuner och företag, med liten eller stor erfarenhet av att använda Google Workspace for Education.


Innehåll

Följande områden ingår i det här paketet:

  • OU och grupper
  • DNS-hanteriing
  • Tjänster och policys
  • Apphantering – Chromebooks
  • Sessionslängder och 2-faktorsautentisering
  • Enhetshantering
  • Administration och roller
  • On/Off Boarding