Prenumerera på Nordens främsta Googlespecialister

Online Partners tjänst, Google as a Service, riktar sig till små och stora skolorganisationer med liten eller stor erfarenhet av att använda Google Workspace for Education. Google as a Service ger er tillgång till Nordens främsta Googlespecialister som hjälper er att driva, utveckla och optimera hela er Googledomän. Det är en kostnadseffektiv lösning som gör det möjligt att ha egna Googlespecialister utan att behöva anställa personal, behålla och kontinuerligt utveckla ny kunskap och certifieringar.

Vi hjälper er att driva, utveckla och optimera er Googledomän

Google Workspace for Education har blivit en allt viktigare del av skolornas digitala ekosystem. Lättanvända, flexibla och säkra verktyg som främjar undervisning, samarbete och kommunikation. Idag är Sverige bäst i världen på att använda Google Workspace for Education som ofta utgör kärnan i det dagliga arbetet i många skolor. Tillsammans med Chromebooks och flera olika applikationer har skolan en kostnadseffektiv och säker plattform som ger stöd för administration, planering, undervisning och uppföljning. Nya funktioner tillkommer hela tiden samtidigt som kraven på integritet, säkerhet och lagefterlevnad ökar.

Nordens främsta specialister hjälper er

Online Partners tjänst, Google as a Service, riktar sig till små och stora skolorganisationer med liten eller stor erfarenhet av att använda Google Workspace for Education. Google as a Service ger er tillgång till Nordens främsta Googlespecialister som hjälper er att driva, utveckla och optimera hela er Googledomän. Det är en kostnadseffektiv lösning som gör det möjligt för skolor att ha egna Googlespecialister utan att behöva anställa personal, behålla och kontinuerligt utveckla ny kunskap och certifieringar. Våra specialister är certifierade av Google och arbetar dagligen med Googles lösningar för skola och utbildning. Med lång erfarenhet som lärare, skolledare, IKT-stateger och systemadministratörer vet de vilka utmaningar som skolor och kommuner står inför idag.

Google as a service skola

Utgår från skolans strategiska vision

Google as a Service utgår från skolans strategiska vision om Googledomänens långsiktiga utveckling, krav på lagefterlevnad avseende användningen av Google i verksamheten samt medarbetarnas dagliga behov av kunskap och stöd i sitt arbete. Online Partners specialister bidrar med strukturerad, kvalitativ kunskap som optimerar Googledomänen och organisationens sätt att använda Google Workspace for Education. Google as a Service innehåller ett noggrant urval av aktiviteter som är strategiskt fördelade över ett läsår för att säkerställa att er Googledomän alltid levererar enligt de krav och förväntningar som finns från till exempel elever, vårdnadshavare, lärare och myndigheter.

Det här får du hjälp med under ett helt läsår

 • Strategi, mål och uppföljning
 • Inför läsårsstart
 • Utbildning
 • Policies, inventering & förändring
 • Ekonomi, analys, nyttjandegrad
 • Digitala enheter, info & nyheter
 • Automatiseringar & script
 • Optimering, licenser & lagring
 • Säkerhet
 • Löpande nyheteter
 • Nätverksträffar
 • Inför läsårsavslut

Vill du veta mer om hur våra Googlespecialister kan hjälpa dig med din Googledomän?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast