Google är det bästa miljövalet

Google är det bästa miljövalet

Koldioxidneutrala från 2007, 100% kompenserat sedan start

  • Google är koldioxidneutrala sedan 2007
  • Google har helt eliminerat sina koldioxidavtryck även för tiden före 2007 genom kompensering
  • Google är det första storföretaget som helt eliminerat sitt koldioxidavtryck under hela företagets livstid
  • Sedan 2017 använder Google 100% förnybar elektricitet
  • 2030 ska 100% av elektriciteten vara helt fri från koldioxid
  • Idag kan Google följa fluktuationer i elproduktion och välja att lägga tunga databeräkningar till de datacenter runt om i världen som har tillgång till fossilfri elektricitet baserad på t ex vind och sol

Läs mer här: https://cloud.google.com/blog/products/chrome-enterprise/contributing-to-a-sustainable-future-with-chrome-os-and-partners