Google Workspace Audit – granskar och stöttar ert förbättringsarbete

Är er Google-instans optimerad för er verksamhet? Är alla säkerhetsinställningar anpassade för att skydda era digitala tillgångar och era medarbetares persondata i Google Workspace?

Har ni byggt en domän med organisationsenheter och grupper som är funktionella och säkra, så att er Google-instans ger maximal effektivitet? Är alla de kollaborativa applikationerna säkra? Är varje användares data lättåtkomligt för den som skall komma åt det och svårtillgängligt för den som inte skall?

Djupgående insikter och kunskap

Google Workspace Audit ger en djupgående analys av er Google-instans där vi går igenom tjänster och inställningar. Google Workspace analyseras och resultatet presenteras i en rapport med tydliga rekommendationer och förslag på förbättringsåtgärder. Vid behov genomför vi specialanpassade workshops där ni tillsammans med våra experter tar fram en strategisk lösningsfokuserad plan för Google-instansen.

Vad innehåller en Workspace Audit?

Google Workspace Audit är uppdelad i två delar – Grund och Fördjupning. En heltäckande audit innebär att både Grund och Fördjupning genomförs. För att kunna genomföra Fördjupning behöver Grund vara genomförd.

Grundläggande

Underlätta automatisering och administration

Google Workspace Audit Grund lägger en genomtänkt grund i form av OU, grupper och administratörsroller som på sikt kommer kunna automatisera och underlätta administration samt reducera risker. Vi kontrollerar även att allade grundläggande funktioner är på plats när det gäller provisionering och enhetshantering.

 • Organisationsenheter
 • Grupper
 • Administratörsroller
 • Utrullning Enheter
 • Grundläggande domänhantering
 • Grundläggande kontohantering

Fördjupning

Ger en detaljerad åtgärdsplan

Google Workspace Audit Fördjupning är inriktad på att i detalj kartlägga hur alla verktyg och inställningar i Google Workspace är anpassade för just er verksamhet. Med analysunderlaget från både Grund och Fördjupning tar vi fram en detaljerad rekommendationslista och förslag på workshops.

 • Autentisering
 • Mailflöde
 • Dataaccess
 • On/Offboarding
 • Rapportering och Alerts
 • Tjänste- och Enhetsinställningar