Energihems smidiga hantering av Chromebooks

Online Partner levererade licenser för Chrome Enterprise Upgrade för smidigare hantering av företagets Chromebooks.

Utmaningen

Energihem är ett expansivt företag på frammarsch i flera olika länder. I en redan molnbaserad IT-miljö med Google Workspace och alla dess produktivitetsverktyg, som vuxit omfattande och okontrollerat, fick företaget stora utmaningar både med tidskrävande administration och höga kostnader för hårdvara och support. Dessutom fanns en flora av appar och applikationer utan struktur och säkerhetsförankring.

Lösningen

Med nya enhetliga Chromebook-enheter sänktes kostnaderna betydligt för hårdvara. Med Chrome Enterprise Upgrade fick man möjligheter att på ett enkelt sätt managera alla enheter med enhetliga säkerhetsinställningar, profiler, produktivitetsverktyg och övergripande hantering och regelverk kring externa applikationer inom hela organisationen.

Resultatet

Efter implementeringen av Chromebooks och Chrome Enterprise Upgrade har företaget fått en kostnadseffektiv, modern och lättadministrerad IT-miljö med de senaste produktivitetsverktygen från Google.

Produkter

  • Licenser Chrome Enterprise Upgrade

Om Energihem

Energihem hjälper fastighetsägare att sänka energiförbrukningen och öka värdet på fastighet med hjälp av solel, dörrar, garageportar, värmepumpar, fönster- och takbyte. Med egna försäljare och montörer som utför arbetet, erbjuder företaget helhetslösningar där både produkt och montage ingår. Energihems kundserviceavdelning ser till att kunderna får information under hela processen.

“Vi är ett snabbt växande företag och vi behövde få kontroll över hela IT-miljön inklusive säkerhet, administration och vilka applikationer som används och till vad. Dessutom behövde det ske snabbt. Med Chrome Enterprise Upgrade och Online Partner gick det väldigt smidigt att uppnå”

Anders Bengtsson, IT Arkitekt
Energihem