Nettpartneravtale

Vi tilbyr våre kunder flere muligheter angående kontraktsforholdet som styrer vår levering av tjenester og produkter. Standardprosedyren er våre generelle vilkår og betingelser for levering av produkter, tjenester og/eller støttetjenester eller vilkårene for tjenester og programvare som gjelder tjenester som vi videreselger (f.eks. Google, Zendesk) eller utvikler selv. Disse avtalene trer i kraft ved aksept av et tilbud eller bruk av våre tjenester. Den viser også nedenfor til Personopplysningsassistentavtaler og er supplert med en tjenestespesifikk spesifikasjon av gjeldende personopplysningsbehandling.

Avtal

Avtaleselskaper

Generelle vilkår for konsulenttjenester og produkter

Vilkår og betingelser
Vedlegg 1, Personopplysningsassistentavtale | nedlasting


Generelle vilkår og betingelser for programvare

Generelle vilkår og betingelser for programvare | nedlasting
Vedlegg 1, Personopplysningsassistentavtale | nedlasting

Avtale skole & kommune

Vi har tilrettelagt ved å fylle ut SKLs maler for assistentavtaler og behandlingsbeskrivelser.

Generelle vilkår for konsulenttjenester og produkter

Generelle vilkår og betingelser | nedlasting
Nettpartnere SKL Personopplysningsassistentavtale | (Forhåndsutfylt Microsoft Word)

Generelle vilkår og betingelser for programvare

Generelle vilkår og betingelser for programvare | nedlasting
Nettpartnere SKL Personopplysningsassistentavtale | (Forhåndsutfylt Microsoft Word)

Kunde unike avtaler

Vi er også åpne for de kundene som har egne rektor- og assistentavtaler og som ønsker å bruke disse i stedet. Ta kontakt med din kontaktperson hos Online Partner så hjelper vi deg.