Nettpartner

blindtarm

Instruksjoner for håndtering av personopplysninger

2019-06-18

I tillegg til det som allerede fremgår av denne avtalen, skal Personopplysningsassistenten også følge instruksjonene nedenfor:

Behandling av personopplysninger

Hensikt Selve systemet er for en sikker testsituasjon, for å utføre tester digitalt men umuliggjøre juks ved å surfe på nettet og lignende.
Kategorier av personopplysninger Følgende kategorier kan forekomme i behandlingen av personopplysninger.

 1. Personopplysninger som kan henføres til personopplysningsansvarligs ansatte, hovedsakelig kontaktinformasjon;

Navn etternavn,

Epostadresse,

Gruppemedlemskap

 1. Personopplysninger som kan henføres til den behandlingsansvarliges studenter, hovedsakelig kontaktinformasjon; og

Navn etternavn

Epostadresse

Gruppemedlemskap

Kategorier av registrerte Kategoriene av registranter inkluderer personopplysningsansvarlig:

 1. Personale;

Ansatte

 1. enkeltpersoner;

Elever

Spesielle sikkerhetskrav Personopplysningsassistenten og ev assistenter skal ta tekniske, administrative og organisatoriske tiltak for å sikre et sikkerhetsnivå som er tilpasset risikoen, inkludert;

 1. evnen til kontinuerlig å sikre konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet til informasjonssystemet og e-tjenestene,
 2. muligheten til å gjenopprette tilgjengelighet og tilgang til personopplysninger innen rimelig tid i tilfelle en fysisk eller teknisk hendelse; og
 3. en prosedyre for regelmessig testing, undersøkelse og evaluering av effektiviteten av de tekniske og organisatoriske tiltakene for å sikre behandlingssikkerheten.
Tømmerstokker Personopplysningsassistenten og underassistentene skal være ansvarlige for,

 1. dokumentasjonen for tilgangen (loggene) viser hvilke tiltak som er iverksatt med opplysninger om en registrert person,
 2. loggene angir på hvilken enhet tiltakene ble iverksatt,
 3. loggene viser tidspunktet da tiltakene ble iverksatt,
 4. identiteten til brukeren og den registrerte er oppgitt i loggene,
 5. det foretas systematiske og tilbakevendende stikkprøver av loggene, og
 6. kontroller av loggene dokumenteres.
Overføring av personopplysninger til tredjeland Som en del av Personlig Assistens utførelse av tjenestene levert i henhold til Tjenesteavtalen, avidentifiserte personopplysninger knyttet til støttesaker og personopplysninger i form av kontaktinformasjon som navn, telefonnummer og e-postadresse som kan henføres til Personopplysningene Befalspersonell kan overføres til den personlige assistentens underleverandør.

(Enhver assistent i USA må være tilknyttet Privacy Shield.)

Tynningstid Personopplysningsansvarlig skal fastsette tynningstider (antall år) for personopplysninger. Tynningstidene for ChromEx-systemet er 2 år.
Praktisk håndtering Personopplysninger kan behandles av personopplysningsassistenten dersom det er nødvendig for å levere tjenestene i henhold til tjenesteavtalen.

Dette kan fra tid til annen inkludere for eksempel:

 1. Etablere ekstern tilgang til personopplysningsansvarligs system for å undersøke og rette opp tekniske problemer; og
 2. Behandle støttesaker, samtaler og andre støtteforespørsler fra den personopplysningsansvarlige.

VEDLEGG 2

Liste over assistenter

På nettressursen https://www.chromex.io/en/privacy er det alltid en oppdatert liste over aktuelle assistenter og en detaljert beskrivelse av behandlingen som utføres ved bruk av ChromEx.