Cybersikkerhetsarrangement

VIP-arrangement: Den fremtidige ende-til-ende cybersikkerhetsløsningen i Google Cloud for byråer med kritiske sikkerhetskrav

Med en verden i rask endring der storskalaangrep på kritisk IT-infrastruktur blir mer vanlig, er løsninger for avansert cybersikkerhet et stadig viktigere område. Området er preget av økt kompleksitet og høy innovasjonstakt med kontinuerlig introduksjon av nye og bedre løsninger.

I nyere tid har Google kjøpt opp og integrert en rekke banebrytende selskaper og løsninger i sitt avanserte tilbud om cybersikkerhet. Visjonen er å skape en unik og helhetlig løsning for kunder innen stat, forsvar og offentlig sektor.

Vi snakker blant annet om grunnårsakene til sårbare datasystemer og Google Clouds Cybersecurity visjon, de siste trendene innen cybersikkerhet og hva som kan gjøres for å møte sikkerhetsutfordringer. Vi lærer også mer om trusselattribusjon med VirusTotal og informasjon om Mandiant .

Registrer deg her for å delta i det innspilte webinaret

Dagsorden

Velkommen og introduksjon
Fredrik Linnander, VD , Online Partner & Gunilla Dolovski, Central Government Lead, Google Cloud Sweden

Siste trender innen cybersikkerhet
Dr. Jamie Collier, Senior Threat Intelligence Advisor, Mandiant

Grunnårsaker til sårbare datasystemer og Google Cloud Cyber Security Vision
Irene Ek, sjef for regjeringssaker og offentlig politikk, Google Cloud

Trusseletterretning med Mandiant
Dr. Jamie Collier, Senior Threat Intelligence Advisor, Mandiant

Trusselattribusjon med VirusTotal
Erik Sidbrant, sikkerhetssalgsspesialister, VirusTotal GCP Security
Andrea Lois, sikkerhetsingeniør, sikkerhet, VirusTotal GCP Security

Oppsummering og konklusjon
Fredrik Linnander & Gunilla Dolovski

Vil du vite mer?

Kontakt Fredrik Sandberg i Online Partner AB for mer informasjon på e-post: fredrik.sandberg@onlinepartner.se