Google Workspace-startpakke

Utdanning som del av organisasjonsutvikling

Vi tror at organisasjonsutvikling skjer hele tiden, uavhengig av ledernes intensjoner. I en organisasjon uten klare mål, klart definerte utgangspunkt og føringer skjer utviklingen lokalt: på lokalkontorer, i arbeidslag og med enkeltmedarbeidere, og resultatet er en rekke varianter. I beste fall spres gode varianter. I verste fall eksisterer de kun med én ansatt og kunnskapen forsvinner når den ansatte bytter arbeidsgiver eller går av med pensjon.