Avansert opplæring i Google Workspace

Realistisk utdanning

Tilleggskurset er rettet mot alle som allerede bruker de grunnleggende verktøyene til Google Workspace i sitt daglige arbeid. Etter en avansert opplæring er deltakerne klare til å øke effektiviteten når de bruker Google Workspace. Vi lærer det grunnleggende om Google Chat, Meet, Keep, Sites og Forms. Opplæringen kan tilpasses dersom kunden har spesifikke behov. Utdanningsdeltakerne bør ha gått, eller ha kunnskap tilsvarende, vår grunnutdanning.

Mer effektiv arbeidsdag

Verktøyene fra grunnutdanningen er et steg mot en mer effektiv arbeidshverdag, men det er så mye mer å gjøre! Erfarne trenere veileder deltakerne til å forstå hvordan de resterende verktøyene i Google Workspace på en god måte øker mulighetene for kommunikasjon, samarbeid og effektivitet, men fremfor alt hvordan verktøyene henger sammen. Hvordan gjøre arbeidet mer morsomt og effektivt læres på en svært kvalitativ halvdag.

Hva koster det?

Nettbasert partneropplæring er en investering i en mer effektiv arbeidsflyt der ansatte er trygge og kunnskapsrike brukere av Google Workspace. Vi tilpasser utdanningene våre etter dine ønsker og behov. Prisen er basert på antall deltakere og hvor opplæringen gjennomføres. Vi holder opplæringen vår på avstand via Google Meet, på stedet i dine lokaler eller hos oss.

Ja, jeg vil vite mer. Kontakt meg!