Ledermøter – optimaliser bruken av Google Workspace i organisasjonen din


Ledermøter er en del av Online Partner ABs arbeidsmetode og retter seg mot små og store organisasjoner – skoler, kommuner og bedrifter, med liten eller ingen erfaring med bruk av Google Workspace. Ledermøter er en jevnlig tilbakevendende aktivitet hvor vi sammen med våre oppdragsgivere sikrer kvalitet og at vi når de krav og mål som er definert.

Hensikten er flerfoldig, blant annet for å optimere våre kunders bruk og nytte av Google Workspace, men også for å bidra til en proaktiv tilnærming som identifiserer risikoer og utfordringer i god tid før uønskede situasjoner ellers kan oppstå. Ledermøter fungerer også som støtte og klangbunn i virksomheter der det ennå ikke er bygget opp tilstrekkelig kompetanse om Google Workspace. Det kan for eksempel være en virksomhet der ansatte er ukjente brukere av Google Workspace eller hvis organisasjonen ikke er fullt bemannet.

Ledermøter er en langsiktig, kvalitativ støtte som utvikler organisasjonen og hvordan den bruker Google Workspace i sin virksomhet. På vanlige møter kan alle typer problemstillinger tas opp, for eksempel med fokus på GDPR, lov og sikkerhet eller hvordan Google Workspace skal brukes sammen med en ny digital plattform, og andre støtteverktøy tilgjengelig i organisasjonen.

Oppfølging av prosjekter og strategiske mål

Gjennom faste Ledermøter hver måned har vi mulighet til å følge opp pågående prosjekter, hva som er gjort og hva som må gjøres på en strukturert måte. Mål defineres og brytes ned i aktiviteter som deretter kan deles mellom Online Partner AB og klienten. Vi gjennomgår planlagte og avtalte aktiviteter, for eksempel pålogging til Google Cloud Directory Sync og sikkerhetslogger. Ved behov avholdes arbeidsmøter oftere da resultatene av ulike aktiviteter kan følges opp. En gang i året avholdes et utvidet møte med hovedfokus på strategisk utvikling av kundens Google Workspace-domene og for å definere mål for de neste 1-2 årene. Kundeansvarlig fra Online Partner er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Ledermøter.

Kontakt oss i dag!

Vil du vite mer om ledermøter? Du kan nå oss på info@onlinepartner.se
eller 08-42 00 04 00.

Förvaltningsmöte