Chrome Education Upgrade

Nye funksjoner for mer effektiv administrasjon av skolens Chromebook

Chrome Education Upgrade er lisenser spesielt utviklet for skoler som har behov for å kunne administrere og konfigurere Chromebookene sine på en kostnadseffektiv og sikker måte. Lisensene låser opp funksjoner i Chrome OS som gjør det mulig for skolens IT-administratorer, lærere og IKT-ledere å skreddersy administrasjon, oppsett og brukeropplevelse for elever, klasser eller grupper uten å måtte gå inn på hver enkelt datamaskin. Så det spiller ingen rolle om det er 10 eller 10 000 Chromebooks – Chrome Education Upgrade lar deg enkelt administrere alle enheter sentralt i administrasjonskonsollen.

Chrome Education Upgrade

Vil du vite mer om Chrome Education Upgrade-lisenser?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

Chrome Education Upgrade er nøkkelen til alle funksjonene i Chrome OS

En stor utfordring for skolens IT-administratorer er å sikre at skolens Chromebook alltid er klar til å brukes på den måten de er tiltenkt. Datamaskinene skal oppdateres med de beste funksjoner, apper og sikkerhetsløsninger slik at undervisningen kan gjennomføres på best mulig måte. Chrome Education Upgrade åpner funksjoner som gjør det enkelt å ha full kontroll over skolens totale beholdning av Chrome-enheter. Via det skybaserte administrasjonsverktøyet administreres policyer, apper og innstillinger for ulike brukergrupper på en fleksibel måte, ved for eksempel å dele inn elever etter karakter eller fag, og skille mellom elever og ansatte. Med Chrome Education Upgrade kan du enkelt bestemme hvilke apper, utvidelsesadresser og andre ressurser studenter og ansatte skal ha tilgang til. Du kan derfor både helt og delvis begrense tilgangen til ressurser etter behov.

Avanserte funksjoner for konfigurasjon og sikkerhet

Med Chrome Education Upgrade får skolens IT-administrator tilgang til mer enn 500 retningslinjer som gjør det enkelt å konfigurere nettverk, sikkerhet og personverninnstillinger, brukertilgang og vedlikehold av hver Chromebook sentralt fra administratorkonsollen. Alt dette håndteres via et skybasert administratorverktøy, som effektiviserer administrasjonen fordi du kan fjernstyre alle datamaskiner. Datamaskiner som har gått tapt eller stjålet kan raskt låses, og utenforstående kan blokkeres fra å logge på skolens Chromebook. Datamaskinenes serienumre og MAC-adresser presenteres i oversiktlige lister, og den innebygde lagerstyringsfunksjonen viser hvilke enheter som er i bruk og hvilke som er i drift. På denne måten bidrar Chrome Education Upgrade til et sikkert, oversiktlig og lett vedlikeholdt IT-miljø. Lisensene gir også skolens IT-administratorer direkte tilgang til Googles støtte – døgnet rundt, hver dag.

Chrome Education Upgrade – Flere funksjoner og mer effektiv administrasjon

  • Åpner alle funksjonene i Chrome OS
  • Konfigurerer skole-Chromebook raskt og kostnadseffektivt
  • Fjernstyr alle Chromebooks via skybasert administrasjonsverktøy
  • + 500 retningslinjer for avansert sikkerhet, konfigurasjon, oppdateringer -, app, nettleser og brukerpolicyer
  • Velg konfigurasjon med forhåndsinnstilte retningslinjer basert på Googles anbefalinger
  • Raskere distribusjon av apper og utvidelser
  • Støtte hos Google døgnet rundt, hver dag

Vil du vite mer om Chrome Education Upgrade-lisenser?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.