Google Workspace-opplæring for lærere og skoleansatte

Google Workspace for Education er en stor og voksende plattform med skybaserte produktivitetsverktøy. Utvikling skjer hele tiden og nye funksjoner legges til i raskt tempo. Nettbaserte partneres opplæring gir raskt lærere og skoleansatte kunnskap om Google Workspace for Educations ulike verktøy og hvordan de kan brukes for å maksimere pedagogisk arbeid og kollegialt samarbeid.

Utdanning som del av organisasjonsutvikling

Vi mener at skoleutvikling skjer hele tiden, uavhengig av rektors eller rektors intensjoner. I en organisasjon uten klare mål, klart definerte utgangspunkt og føringer skjer skoleutviklingen lokalt: på skolene, i arbeidslag og med enkeltlærere, og resultatet er et mangfold av varianter. Noen av dem er gode, veletablerte innen forskning og etablert praksis. I beste fall spres gode varianter. I verste fall eksisterer de bare med en lærer, i et klasserom og kunnskapen forsvinner når læreren bytter arbeidsgiver eller går av med pensjon.