Google Workspace for Education, Pedagogy and Methodology

Realistisk utforskende klasseromspraksis

Realistisk utdanning

Dette kurset tar utgangspunkt i det daglige arbeidet og utvekslingen mellom lærere og studenter. Vi fokuserer på klasseromsmetodikk, men ser også nærmere på hvordan dagens forskning innen pedagogikk kan forenes med læreres og elevers bruk av Google Workspace for Education. Målet er at lærere skal få et mye klarere bilde av hvordan de kan begynne å utvikle sin måte å jobbe med elever på basert på verktøyene i Google Workspace for Education.

Vi veksler mellom gjennomganger, praktiske øvelser og gruppediskusjoner i løpet av dagen. Av alle våre kurs er dette det som lærere vanligvis er mest takknemlige for!

Pedagogisk og metodisk utgangspunkt

Vi vet at skolen er midt i et stort endringsarbeid og vi vet at lærere ofte opplever at det kan være vanskelig å ha tid til å sette seg ned og se nærmere på hva forskningen peker på. Vi tar oss tid til å planlegge leksjoner og diskutere resultatene. Dagen er basert på kollektiv læring og utveksling med andre kollegaer.

Hos oss eller med deg?

Vi gjennomfører vår opplæring på stedet i dine lokaler. Det er også mulig å bruke egne treningsfasiliteter hos oss. All opplæring foregår online i Google Workspace for Education og kursdeltakere bruker sine egne datamaskiner. Kursmateriellet legges ut som et Google-dokument og er dermed tilgjengelig for deltakerne via deres Google-kontoer også etter fullført opplæring.

Treningen er på 8 timer og passer for en gruppe på maks 20 personer.

Inkluderer:

  • Prinsippene bak ferdigheter i det 21. århundre
  • Formativ vurdering
  • Samarbeidslæring for studenter
  • Opplæring og støtte i bruk av Google Workspace for Education for å bygge et læringsmiljø

Eksempler på forskere og inspiratorer som løfter om dagen:

John Hattie
John Hattie har forsket på innsatsen til rektorer, skoler og lærere som faktisk har stor innvirkning på elevenes prestasjoner. Vi ønsker å fokusere på Hatties vektlegging av kvalitativ tilbakemelding, formativ vurdering og pedagogisk relasjon mellom lærer og elev.

James Nottingham
James Nottingham har utviklet en rekke metoder for lærere å legge merke til, inkludert det John Hattie fremhever i sin forskning. Nottinghams metode med «The learning pit» er et eksempel på en metodikk som vi mener gjør en forskjell.

Carol S. Dwek
Carol S. Dwek har forsket på elevenes måter å tenke skole og læring på. Hun påpeker at holdningen til elevene kan deles inn i «fixed mindset» eller «flexible mindset», hvor sistnevnte har ekstremt mye større sjanse for å få en kvalitativ læring som leder videre.

Ja, jeg vil vite mer. Kontakt meg!