Inngående opplæring i Google Workspace for Education

Realistisk utdanning

Dybdekurset retter seg mot alle som allerede bruker de grunnleggende verktøyene til Google Workspace for Education i sitt daglige arbeid. Opplæringen tar sikte på at brukeren skal ha en dybdeforståelse for hvordan de grunnleggende verktøyene fungerer. Vi ser nærmere på delingsfunksjoner i Disk, Kalenderbehandling, filtre i Gmail og mer

Kvalitetssikret bruk av Google Workspace for Education

Den enkle bruken av verktøyene i Google Workspace for Education gir store gevinster raskt, men det er mulighet for å øke effektiviteten, lønnsomheten og kvaliteten enda mer! Det er viktig at dokumenter deles på riktig måte, til rett person og gjennom riktige kanaler. Hva passer i hvilken situasjon? Delte kalendere og tilgang til kollegers kalendere forenkler planleggingen i hverdagen. Kunnskap om hvordan du filtrerer og automatisk sorterer e-posten din skaper klarhet og struktur. Kursdeltakerne får kunnskap som virkelig sparer tid, dag etter dag, uke etter uke.

Kontakt oss for mer informasjon

Du kan nå oss på info@onlinepartner.se eller telefon 08-42 00 04 00

Hos oss eller med deg?

Vi gjennomfører vår opplæring på stedet i dine lokaler. Det er også mulig å bruke egne treningsfasiliteter hos oss. All opplæring foregår online i Google Workspace for Education og kursdeltakere bruker sine egne datamaskiner. Kursmateriellet legges ut som et Google-dokument og er dermed tilgjengelig for deltakerne via deres Google-kontoer også etter fullført opplæring. Treningen er på 4 timer og passer for en gruppe på maks 20 personer.

Utdyper kunnskapen innen:

  • Google Disk (tillatelser, tapte filer, krysskoblinger osv.)
  • Dokumenter (lenke i Keep og Sheets, formatering, usynlige tabeller osv.)
  • Presentasjon (lenke fra Sheets, presentasjonsvisning, “be om tilbakemelding” osv.)
  • Regneark (grunnleggende formler, faner, tilstandskontroll, cellelåsing osv.)
    mm
  • Google Kalender (deling, balansering av jobber og private kalendere osv.)
  • Gmail (filtre, etiketter, underetiketter, avanserte innstillinger osv.)

Ja, jeg vil vite mer. Kontakt meg!