Kollegaveiledning

Lærere utvikler seg sammen

Samfunnet er i endring og våre barn og unge bruker i økende grad internett til å søke etter informasjon, kommunisere og publisere. For våre unge er teknologi et naturlig verktøy i læringsprosessen og skolen har i dag en utfordring med å møte de unge i dette. Mange lærere opplever at det er et tydelig behov for støtte når datamaskinen skal løftes inn i læringsmiljøet og elevene i større grad skal bruke IKT som verktøy for sin læring.

Forskning viser at forelesninger og workshops i hvordan man håndtere teknologi ikke er nok til å få til en merkbar og varig endring i det pedagogiske arbeidet, men for en reell endring kreves det en strukturert form for samarbeid, tilbakemeldinger og refleksjon. Lærere som har fått støtte fra veileder bruker strategier og nye ferdigheter i større grad, og de fortsetter også å utvikle seg etter veiledningsperioden. Lærere som har fått veiledning viser også økt forståelse for skolens kjerneprosess og viktigheten av å utvikle strategier for læring (Joyce og Showers 2002).

Hva er kollegaveiledning?

Kollegaveiledning er en strukturert og velprøvd modell for kompetanseheving av lærere som har som mål å styrke integreringen av IKT i læringsmiljøer. Gjennom en tydelig metodikk støtter veilederen kollegaer i planlegging, gjennomføring og evaluering av engasjerte timeaktiviteter med teknologi som verktøy. Kollegaveiledning foregår på den enkelte skole, varer over lengre tid, har fokus på aktiviteter i læringsmiljøet og forutsetter at lærernes erfaringsutveksling og samarbeid gagner pedagogisk utvikling og elevenes læring (jf. McKinsey-rapport 2010).

Kollegaveiledning åpner opp læringsmiljøet og legger til rette for dialogen rundt skolens kjerneprosess, det vil si hvordan skolen best kan støtte elevene til meningsfylt læring og økt måloppfyllelse. Kollegaveiledning har som mål at den enkelte skole i økende grad beveger seg mot en lærende organisasjon der erfaringsbasert læring og felles refleksjon rundt vårt læringsoppdrag og elevenes resultater står sentralt.

Gjennomføring

Kurset Kollegaveiledning gjennomføres over fire dager med enkelte elementer som gjennomføres av deltakerne mellom kursdagene. Kursstrukturen er fleksibel og tilpasset kursdeltakernes varierende forkunnskaper og behov. Aktivitetene som gjennomføres i løpet av kursdagene er basert på erfaringsbasert læring da deltakerne er aktive i prosessen og samhandler med hverandre. Formålet med opplæringen er å forberede lærere slik at de best mulig kan veilede kolleger ved den enkelte skole.

Ved å ta del i en strukturert veiledningsmodell og ved å trene opp kommunikasjonsevner får kursdeltakerne mulighet til å utvikle sin veiledningsevne.

Ved å ta del i gode eksempler og ved å lage engasjerende aktiviteter for læring sammen med andre kursdeltakere får deltakerne mulighet til å øke sin kompetanse på hvordan IKT kan brukes i læringsmiljøet.

Ved å reflektere over egen rolle som kollegaveileder og ved å utforme en veiledningsplan for den enkelte skole får deltakerne en struktur for veiledning.

Hos oss eller med deg?

Vi gjennomfører vår opplæring på stedet i dine lokaler. Det er også mulig å bruke egne treningsfasiliteter hos oss. All opplæring foregår online i Google Workspace for Education og kursdeltakere bruker sine egne datamaskiner. Kursmateriellet legges ut som et Google-dokument og er dermed tilgjengelig for deltakerne via deres Google-kontoer også etter fullført opplæring. Utdanningen passer for en gruppe på maks 20 personer.

Innhold – kursstruktur

Dag 1 – Hva er kollegaveiledning?
Bakgrunn, metoder og ferdigheter for fremtiden
Roller i veiledning
Kommunikasjon for utvikling

Dag 2 – Hvordan lærer vi?
Lag læringsaktiviteter.
Hvordan vil jeg ha tilsyn?
Utfordringer og løsninger

Dag 3 – Læringsaktiviteten
Fremtidens læring
Veileders verktøykasse
Lære design
Handlingsplan for tilsyn

Dag 4 – Visjon
Lede tilsyn
En felles visjon

Kontakt oss i dag!

Vil du vite mer om Kollegaveiledning? Du kan nå oss på danne@onlinepartner.se eller tlf: 08-42 00 04 00