Ledermøter – optimaliser bruken av Google Workspace for Education i organisasjonen din

Ledermøter er en del av Online Partner ABs arbeidsmetode og retter seg mot små og store organisasjoner – skoler, kommuner og bedrifter, med liten eller ingen erfaring med bruk av Google Workspace. Ledermøter er en jevnlig tilbakevendende aktivitet hvor vi sammen med våre oppdragsgivere sikrer kvalitet og at vi når de krav og mål som er definert.

Förvaltningsmöte

Optimaliser bruken av Google Workspace for Education

Hensikten er flerfoldig, blant annet for å optimere våre kunders bruk og nytte av Google Workspace, men også for å bidra til en proaktiv tilnærming som identifiserer risikoer og utfordringer i god tid før uønskede situasjoner ellers kan oppstå. Ledermøter fungerer også som støtte og klangbunn i virksomheter der det ennå ikke er bygget opp tilstrekkelig kompetanse om Google Workspace. Det kan for eksempel være en virksomhet der ansatte er ukjente brukere av Google Workspace eller hvis organisasjonen ikke er fullt bemannet.

Ledermøter er en langsiktig, kvalitativ støtte som utvikler organisasjonen og hvordan den bruker Google Workspace i sin virksomhet. På vanlige møter kan alle typer problemstillinger tas opp, for eksempel med fokus på GDPR, lov og sikkerhet eller hvordan Google Workspace skal brukes sammen med en ny digital plattform, og andre støtteverktøy tilgjengelig i organisasjonen. Vi kan også bidra til pedagogisk bruk av Google Workspace for Education i et skolemiljø.

Oppfølging av prosjekter og strategiske mål

Gjennom faste ledermøter hver måned følger vi opp pågående prosjekter og deres status. Mål defineres og brytes ned i aktiviteter som deretter kan deles mellom Online Partner AB og klienten. Det kan holdes arbeidsmøter ved behov for å følge opp resultatene av ulike aktiviteter. En gang i året avholdes et utvidet møte for å diskutere den strategiske utviklingen av kundens Google-domene og definere mål for de neste 1-2 årene. Ledermøter planlegges og gjennomføres av kundeansvarlig fra Online Partner .

Ledermøter håndterer alle viktige spørsmål om organisasjonens Google Workspace-domene

  • Sikkerhet
  • GDPR og andre juridiske spørsmål
  • Hvordan Google Workspace for Education fungerer med andre digitale plattformer
  • Pedagogikk og metodikk i et skolemiljø
  • Øke utnyttelsesgraden blant ansatte
  • Tips og råd i arbeidshverdagen
  • Støtte og klangbunn for underbemannede organisasjoner
  • Fremtidige utfordringer

Kontakt oss i dag!

Vil du vite mer om ledermøter? Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt. Du kan også nå oss på info@onlinepartner.se eller tlf: 08-42 00 04 00 .