ChromEx – eksempelapp for
Chromebook, PC og Mac i G Suite

ChromEx er en digital applikasjon for kunnskapsvurdering i skolen (kioskmodus), f.eks lekseavhør, skoleoppgaver, matteprøve, skrivemåte, alle prøver i skolens hverdag. Online Partner kommer med en oppdatering av ChromEx “Agent” (les nederst). Oppdateringen håndterer administrasjonen av eksamener for skoler og gjør det enkelt. Elever bruker Google Docs-chatten til å jukse mens de kommuniserer med hverandre under testen, ChromEx Agent forhindrer og blokkerer denne muligheten. Elevene vil heller ikke kunne kopiere og oversette materiale fra ordbøker, de vil bli sperret fra internett i tillegg til hjelpemidlene skolen gir dem tilgang til. ChromEx gjør det mulig å bruke IntoWord og andre eksterne programmer. ChromEx eliminerer også behovet for en egen brannmur. Vi garanterer sikkerheten til ChromEx i henhold til Udirs regelverk for eksamener.


Hvis du velger Online Partner som leverandør av din kommende chrome-administrasjonslisens eller kjøp av nye lisenser i dag, er fullversjonen av ChromEx / Agent og Urkunde-tillegget inkludert Gratis for hele din kommune/skole uten behov for kjøp i dag. I Sverige er vi det eneste selskapet som helt satser på å hjelpe kommuner, skoler, bedrifter og organisasjoner til å bruke G Suite i stedet for dyre og problematiske IT-løsninger, nå skal vi gjøre det samme i Norge. Våre kunder opplever at vi alltid er tett på, vi tar opp kundens behov og finner løsninger som passer dem, skolens behov er vårt fokus!