ChromEx til Gøteborg
En digital prøveapplikasjon for 66 000 elever

Utfordringen

I 2016 ble Online Partner kontaktet av byen Gøteborg. De hadde evaluert flere ulike løsninger for digitale tester, men ingen av dem kunne oppfylle kravene deres; en kostnadseffektiv applikasjon for digitale tester som ikke krever mye opplæring og administrasjon. Online Partner tok utfordringen med å lage en prototype som kunne matche kravene i Gøteborg.

Minimalt behov for utdanning

Lærerne hadde allerede flere ulike applikasjoner og administrative systemer som de var forventet å bruke. Å legge til enda flere søknader vil bety høye opplæringskostnader og misnøye blant byens 11.000.

Ingen administrasjon

Løsningene som byen tidligere hadde prøvd, hadde krevd mye støtte fra skolenes IT-ledere og administratorer for å lage en test som lærerne kunne bruke. Å ha en spesiell administrator til å håndtere en prøvesøknad vil bli alt for dyrt. Lærere skal kunne håndtere alle deler av søknaden selv.

Kostnader

Alle løsningene som ble evaluert var for ressurskrevende på grunn av høye lisenskostnader og fordi de tok så lang tid av lærere og administrativt personale. Kostnaden for en ny løsning må minimeres dersom Gøteborg by kan bruke den.

Tekniske krav

Grunnleggende tekstformateringsfunksjoner: størrelse, fet og kursiv stil og støtte for 10 000 tegn.

  • Automatisert tilrettelegging for mer enn 66 000 studenter
  • Lås internettilgang for å unngå juks
  • Frakoblet cache hvis internettforbindelsen er brutt
  • Dataenheten skal være rengjort når prøven leveres

Løsning

Online Partner tok utfordringen, og høsten 2016 kunne vår løsning, ChromEx, tas i bruk av Gøteborg. Her er de tre viktigste komponentene i løsningen vår:

Minimer behovet for utdanning

Konklusjonen vår for å minimere behovet for utdanning var at vi trengte å bruke kunnskapen som allerede fantes blant skoleansatte og elever. Vi brukte samme oppførsel, navigasjon og design som Google bruker i sine egne applikasjoner. Dette ble tilrettelagt av Googles rammeverk for design, grafikk og ikoner tilgjengelig gratis.

Vårt utgangspunkt er også at lærernes tid skal brukes mest mulig på deres primære verktøy, Google Workspace. Det er derfor vi bygde integrasjoner med blant annet Google Classroom, Disk, Google Docs og Calendar. Dette gjør ChromEx eksepsjonelt enkelt å bruke, og de fleste lærere trenger ikke opplæring i det hele tatt.

Ingen administrasjon

Hvem skal ta testen, når skal testen tas, i hvilket fag og med hvilke ressurser? Takket være integrasjonen med Google Workspace kan vi bruke Google-kontoene som allerede finnes i skoleorganisasjonen. Kontoen brukes blant annet til å logge inn på ChromEx, noe som letter hele prosedyren, inkludert administrasjon. Når testen er fullført, vil den bli konvertert til et Google Docs og lagret på Disk. Her kan læreren enkelt finne prøven, komme med markeringer og kommentarer på en måte de allerede er vant til.

Kostnader

Vi har gjort ChromEx langsiktig kostnadseffektiv takket være:

  • Vi følger Googles rammeverk for design og grafiske grensesnitt, og unngår dermed kostbart utviklingsarbeid.
  • Brukerdrevet utvikling hvor vi planlegger og utvikler nye funksjoner etter forespørsel fra lærere.
  • ChromEx er bygget på Google Cloud Platform, som er grunnlaget for sikkerhet, skalerbarhet og kostnadseffektivitet

Det som startet med et samarbeid og en prototype resulterte i en helt ny applikasjon for digitale prøver – ChromEx. I dag brukes ChromEx over hele verden, og millioner av tester og eksamener er utført. Applikasjonen har en imponerende liste med funksjoner og utvikles kontinuerlig etter lærernes ønsker om forbedringer og justeringer.