Ledermøter – en del av Online Partners sin arbeidsmetode

Ledermøter er en del av Online Partner AS arbeidsmetode vi jobber etter i våre kundeoppdrag. Ledermøter brukes kontinuerlig i alle våre kunderelasjoner. Vårt oppdrag er å skape relasjoner med skolen for å sikre kvalitet og for å nå de målene som er definert.

Ledermøter hver måned

Regelmessige ledermøter en gang i måneden gir oss mulighet til å følge opp hva som er gjort og hva som må gjøres i inneværende kvartal på en strukturert måte. Mål defineres og deles inn i aktiviteter som deretter kan deles mellom Online Partner AB og din virksomhet. Vi går gjennom planlagte og avtalte aktiviteter. Sammen med dere hjelpere finner vi de beste løsningene for din virksomhet, nye krav og nye utfordringer møter skolen der pedagogikk og teknologi skal møtes, dette er vi eksperter på. Ved behov avholdes det ekstra arbeidsmøter i løpet av måneden, og aktiviteter kan følges opp med stemmegivning via f.eks Hangouts. Kundeansvarlig fra Online Partner er ansvarlig for gjennomføringen av hvert ledermøte etter avtale.

Arrangementer og støttesaker

Arrangementer og aktiviteter i tillegg til det som er planlagt under ledermøter regnes som arrangementer, og registreres som en støttesak i Online Partners støttebehandlingssystem Zendesk. De blir prioritert og løst i samsvar med SLA (Service Level Agreement). På neste ledermøte diskuteres hendelsene som skjer og hvordan de kan unngås i fremtiden.

Strategisk møte hvert kvartal

Hver tredje måned avholdes et strategimøte sammen med administrasjonen og den fra Online Partner AS som er ansvarlig for den strategiske utviklingen av kundens Google Apps-domene. Under dette møtet tas spørsmål opp som markedsendringer (f.eks. GDPR) og hvordan andre kommuner resonnerer. Mål for de kommende kvartalene diskuteres og settes. En gang i året utvides det strategiske kvartalsmøtet og har spesielt fokus på de kommende kvartalene og hovedfokus på å definere og sette mål for de neste 1-2 årene.

Kontakt oss i dag!

Vil du vite mer om ledermøter?

Du kan nå oss på info@onlinepartner.se eller tlf: +47 90 51 56 40.