Har du problemer med spam på Google-domenet ditt? Kommer ikke e-posten din frem til mottakeren?

Optimalisert e-postflyt er en tjeneste fra Online Partner som hjelper bedrifter, kommuner og skoler med å optimalisere e-postflyten i Google-domener.

E-post har en viktig funksjon i de aller fleste organisasjoner fordi det er et så effektivt verktøy for å kommunisere med kunder, leverandører, ansatte og andre interessenter. Problemer med spam, e-postsvindel og domenemisbruk har dessverre blitt svært vanlig. Alle kan bli berørt – egen organisasjon, kunder, leverandører, ansatte, studenter og foresatte. En falsk e-post kan se ut til å komme fra en person eller et selskap svindleren utgir seg for å være, med avsenderens eksakte e-postadresse. Et annet vanlig problem er at e-post sendt med alle gode intensjoner blir filtrert ut av mottakerens spamfilter.

Bedrifter, kommuner og skoler må kunne stole på at e-posten som sendes fra egen organisasjons domene virkelig når rett mottaker og at ingen uvedkommende bruker organisasjonens system til å spre spam.

Vil du vite mer om Optimized Mailflow-tjenesten?

Optimaliser e-postflyten din for sikrere levering og mottak av e-post

Online Partner har ekspertkunnskap om hva du må gjøre for å unngå spam-problemer. Vi kan sørge for at din e-post og domene ikke kan brukes av svindlere og at e-posten du ønsker å sende ikke blir sittende fast i mottakerens spamfilter.

Optimize Mail Flow-tjenesten eliminerer problemer med spam, e-poster som ikke kan leveres, e-postsvindel og domenemisbruk på Google-domenet ditt.

Les mer om Optimized Mailflow-tjenesten

Online Partners tjeneste Optimizing Mailflow eliminerer problemer med spam, ikke-leverbare e-poster, e-postsvindel og domenemisbruk i Google-domenet ditt.