Har du problemer med spam på Google-domenet ditt?

Kommer ikke e-postene dine frem?

Problemer med spam, e-postsvindel og domenemisbruk har blitt svært vanlig. Målet er å komme over sensitiv informasjon, penger eller spre virus og annen skadelig kode. Ofte gjennom e-poster som ser ut til å komme fra en etterlignet person eller bedrift, med denne personens eksakte e-postadresse som avsender. Det er også vanlig at e-posten du sender havner i mottakerens spam-mappe.

Alle kan bli offer for e-postsvindel – din egen organisasjon, kunder, leverandører, ansatte, studenter og foresatte. Bedrifter, kommuner og skoler må derfor kunne stole på at e-posten som sendes fra organisasjonens domene virkelig kommer frem til mottakeren og at det som sendes faktisk kommer fra systemene organisasjonen har valgt å bruke.