Google Workspace Audit – gjennomgår og støtter forbedringsarbeidet ditt

Er Google-forekomsten din optimalisert for bedriften din? Er alle sikkerhetsinnstillinger tilpasset for å beskytte dine digitale eiendeler og dine ansattes personlige data i Google Workspace?

Har du bygget et domene med organisasjonsenheter og grupper som er funksjonelle og sikre, slik at Google-instansen din gir maksimal effektivitet? Er alle samarbeidsapplikasjonene sikre? Er hver brukers data lett tilgjengelig for de som bør få tilgang til dem og vanskelig tilgjengelige for de som ikke bør?

Dybde innsikt og kunnskap

Google Workspace Audit gir en grundig analyse av Google-forekomsten din der vi gjennomgår tjenester og innstillinger. Google Workspace analyseres og resultatene presenteres i en rapport med klare anbefalinger og forslag til forbedringstiltak. Ved behov gjennomfører vi spesialtilpassede workshops hvor du sammen med våre eksperter utvikler en strategisk løsningsfokusert plan for Google-instansen.

Hva inneholder en Workspace Audit?

Google Workspace Audit er delt inn i to deler – Basic og Advanced. En helhetlig revisjon innebærer at det gjennomføres både Grunn- og Spesialisering. For å kunne foreta en dybdeundersøkelse må Grund ferdigstilles.

Grunnleggende

Tilrettelegge for automatisering og administrasjon

Google Workspace Audit Foundation legger et gjennomtenkt grunnlag i form av OUer, grupper og administratorroller som på sikt vil kunne automatisere og lette administrasjonen samt redusere risiko. Vi sjekker også at alle grunnleggende funksjoner er på plass når det gjelder klargjøring og enhetsadministrasjon.

 • Organisatoriske enheter
 • Grupper
 • Administratorroller
 • Implementeringsenheter
 • Grunnleggende domeneadministrasjon
 • Grunnleggende kontoadministrasjon

Friminutt

Gir en detaljert handlingsplan

Google Workspace Audit Dybdestudie fokuserer på å kartlegge i detalj hvordan alle verktøy og innstillinger i Google Workspace er tilpasset akkurat din virksomhet. Med analysedata fra både Fundamentals og Advanced Studies produserer vi en detaljert liste med anbefalinger og forslag til workshops.

 • Godkjenning
 • E-postflyt
 • Datatilgang
 • On/Offboarding
 • Rapportering og varsler
 • Tjeneste- og enhetsinnstillinger