Fauske kommune tester Google for Education i år 9

Prosjektet implementeres med støtte fra Google og inkluderer også opplæring av ansatte i hvordan de administrerer Chromebook og hvordan de bruker dem i undervisningsaktiviteter.

Utfordringen

Skolene i Fauske kommune har tidligere brukt ulike typer datamaskiner og enheter i et ustrukturert, vanskelig administrert og kostbart miljø. Datamaskiner og utstyr var også eldre og måtte fornyes, noe som krevde store ressurser. Det var et stort behov for et enhetlig og kostnadseffektivt IT-miljø som også kunne møte virksomhetens kvalitetskrav til administrasjon, support og moderne pedagogiske verktøy for å forbedre og forenkle arbeidet.

Forlenger levetiden til datamaskiner

ChromeOS Flex er et operativsystem utviklet for å blåse nytt liv i gamle PC/Mac-datamaskiner ved å konvertere dem til Chromebooks. ChromeOS Flex er utviklet på samme stabile og sikre plattform som Chrome OS og Chromebooks. I likhet med Chromebook har ChromeOS Flex-enheter flere lag med sikkerhet som beskytter mot virus og skadelig programvare.

Budsjettvennlig fornyelse

På mange skoler begrenses endring og forretningsutvikling av et eldre IT-miljø basert på PC-er. ChromeOS Flex er en svært budsjettvennlig løsning som gjør det mulig å raskt gi skoleelever en datamaskin med alle fordelene som en Chromebook tilbyr. PC/mac-datamaskiner som har blitt trege, dyre å vedlikeholde eller som har blitt stående på et lager får nytt liv. Raskere oppstart og nettleserhastighet samt full tilgang til Google Workspace for Education gir elever og lærere de beste forutsetningene for læring, pedagogikk, samarbeid og kommunikasjon.

I tillegg vil konverterte datamaskiner være like enkle å administrere som Chromebooks. Gjennom Googles administrasjonskonsoll kan alle enheter administreres og tildeles ulike typer retningslinjer, oppdateringer og deaktivering av manglende datamaskiner.

Løsning

Fauske kommune besluttet å gjennomføre en testpilot sammen med Online Partner i en av kommunens skoler. Prosjektet gjennomføres i Vestmyraskolan, hvor niendeklassinger skal introduseres for Google Workspace for Education og nye Chromebooks. Online Partner løsning inkluderer også bruk av ChromeOS Flex for å konvertere 65 PC-er til Chomebooks.

Resultatet

Prosjektet implementeres med støtte fra Google og inkluderer også opplæring av ansatte i hvordan de administrerer Chromebook og hvordan de bruker dem i undervisningsaktiviteter. IT-avdelingen og IKT-rådgivere er svært positive til endringen, som innebærer en overgang fra et komplekst og ressurskrevende IT-miljø til et enkelt, strukturert og brukervennlig miljø med Googles Workspace for Education, Chromebook og livsforlengede PC-er med ChromeOS Flex. Det nye miljøet er preget av moderne, effektive verktøy med lengre levetid, lavere kostnad og betydelig enklere styring og administrasjon, noe som er beregnet å spare ca 80 % tid/enhet. Konverteringen av 121 PCer betyr ca 50 % lavere kostnad sammenlignet med kjøp av nye datamaskiner. Sluttresultatet bidrar til en bedre økonomi med mer rom for kvalitativ undervisning og pedagogisk arbeid.

Om Fauske kommune

Fauske kommune ligger i regionen og provinsen Salten i Nordland fylke, Norge. Befolkningen er 9.640. Kommunens areal er på 1210 km2 og strekker seg fra svenskegrensen via isbreer og høyfjell til innerst i Skjerstadfjorden, hvor sentralbyen Fauske ligger. Historisk har gruvedrift og landbruk vært de største næringene i kommunen.

“Dette blir bare bedre og bedre jo flere funksjoner vi oppdager i Google Workspace.”

Produkter

 • Google Workspace for Education
 • Chrome Education Upgrade
 • Chromebook
 • ChromeOS Flex

ChromeOS Flex gir nytt liv til eldre PC/Mac-datamaskiner

 • Konverterer eldre og treg PC/Mac til Chromebook
 • Utviklet på samme sikre og stabile plattform som Chrome OS og Chromebooks
 • Rask installasjon, bare noen få minutter
 • Enkel, effektiv konvertering og administrasjon via Google administrasjonskonsoll
 • Budsjettvennlig løsning for skoler som raskt trenger flere Chromebook i undervisningen
 • Forlenger levetiden til tidligere kjøp av PC/Mac-datamaskiner
 • PC/Mac-maskiner som samler støv på lager kan tilbakeføres til undervisning
 • Erstatningsenheter når en datamaskin går i stykker eller forsvinner
 • Miljøvennlig – ikke kast eldre datamaskiner – konverter dem til Chromebook i stedet