Navne bytte! “hvitelistede domener” kalles nå “tillatte domener”

Navne bytte!

«godkjente domener» kalles nå «tillatte domener» i Google administrasjonskonsoll. Sagt av Google “Denne endringen bidrar til å bygge mot målet vårt om å ha inkluderende språk i hele Google Workspace-produktene.” endre navn på «godkjente domener» til «godkjente domener» i administrasjonskonsollen.

Les mer her: https://workspaceupdates.googleblog.com/2021/09/renaming-whitelisted-domains-to-allowlisted-domains-in-admin-console.html