Nye tilgangsinnstillinger basert på elevenes alder

Nye sikkerhetsinnstillinger i Google Workspace for Education gir elevers aldersbasert tilgang til visse tjenester. Endringen øker sikkerheten for elever og lærere og gir bedre oversikt og kontroll for administratorer.