Online Partner kvalitetspolicy

Online Partner er spesialister på Googles skybaserte tjenester og har vært en sertifisert partner for Google siden 2010. Vårt fokus er å hjelpe bedrifter, skoler, organisasjoner og myndigheter med å forbedre produktivitet, samarbeid og kommunikasjon med støtte fra Googles skybaserte tjenester.

Online Partner samlede kvalitetsresultat er noe alle ansatte i bedriften har mulighet til å påvirke gjennom medvirkning og personlig ansvar. Det er vår suksessfaktor i jakten på kontinuerlig forbedring og å kontinuerlig heve kvaliteten på selskapets produkter og tjenester. Hver medarbeider har kunnskapen og kompetansen på sitt område som trengs for at vi sammen skal kunne utfordre og utvikle vår måte å jobbe på, samt leve opp til vårt oppdrag «Bedre Sammen».

Å opprettholde et godt kvalitetsnivå er en grunnleggende forutsetning for å nå virksomhetens overordnede mål og dermed bidra til fornøyde kunder, god lønnsomhet, bærekraftig utvikling og langsiktig konkurransekraft.

Dette betyr at vi:

  • Gir alle kunder en personlig og profesjonell behandling
  • Holder et høyt servicenivå gjennom blant annet rask tilbakemelding på innkommende saker
  • Kontinuerlig videreutvikle oss gjennom kompetanseutvikling, ansvarsfølelse og engasjement
  • Holder kontinuerlig dialog med interessenter om kontinuerlig forbedring av vårt tilbud
  • Gir tilbud som er i samsvar med kundenes krav og forventninger
  • Leverer samsvar med lover, forskrifter og våre interessenters krav.
  • Utvikler og forbedrer våre styringssystemer for kvalitet og miljø ISO 9001 og 14001
  • Stadig utvikle våre prosesser og verktøy for å sikre god støtte i det daglige arbeidet
  • Holder orden og sørger for at vi har et trygt og funksjonelt arbeidsmiljø