Rammeavtale

Online Partner har en rekke rammeavtaler gjennom sine samarbeid

Online Partner AB er inkludert via partnere i Deputertkammerets nasjonale rammeavtale, og har dermed mulighet til å svare på oppfordringer fra det offentlige angående Google Cloud Platform.

http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/teknisk-utrustning/datacenter/

“http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/grundlaggende-it/

Grunnleggende IT

http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/kontorsstod/

Kontorstøtte