Oversettelser direkte til Google Meet

Direkteoversettelse i Google Meet (bare betaversjon)

Fantastisk! Nå kommer direkte oversettelse i Google Meet. Få møtedeltakernes tale transkribert til tekst i sanntid.

Les mer her: https://workspaceupdates.googleblog.com/2021/09/live-translated-captions-in-google-meet.html