Prosjekt Starline

Prosjekt Starline

Mennesket er et flokkdyr, vi elsker å være sammen – å dele, samarbeide og føle tilknytning. Det siste året med pandemier og begrensede muligheter til å reise og økt fjernarbeid, har sosial interaksjon redusert dramatisk. For å bøte på dette har Google jobbet med et nytt prosjekt – Project Starline, et høyteknologisk prosjekt som kombinerer store fremskritt innen maskinvare og programvare for å gjøre det mulig for kolleger, familie og venner å føle seg tilkoblet og tilstede selv om de er i forskjellige byer eller land .

Se her på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Q13CishCKXY&t=1s