Klasseleder – struktur og rekkefølge i Google Classroom

Class Manager er en app utviklet av Online Partner som skaper struktur og orden i administrasjonen av Google Classroom. Med automatiserte funksjoner kan store mengder elever og klasser administreres rasjonelt og effektivt gjennom hele klassens livssyklus.

Class Manager

Livssyklusadministrasjon av Google Classroom

Class Manager gjør det mulig å synkronisere medlemmer av en Google-gruppe med navnelister i et Google Classroom. Undervisningsgrupper holdes automatisk oppdatert og sikrer dermed at de riktige elevene og lærerne er i klasserommet ditt.

Funksjoner for å administrere vikarer og støttepersonell gjør det enkelt å organisere virksomheten lokalt uten at systemadministratorer trenger å trå til. Lærere kan legges til/fjernes fra klasser og støttepersonell kan bokmerke elevene sine og bli med/ut av klassene elevene deres er i. Klasseleder inkluderer også verktøy for å lage en enhetlig navnestandard for skoleklasser.

Livssyklusstyring gjør også at klasser som ikke lenger er nødvendige kan arkiveres automatisk i bulk, altså flere om gangen. Klasseleder håndterer personopplysninger i samsvar med GDPR og sørger for at timene i Google Classroom alltid er oppdatert.