Nya åtkomstinställningar baserade på elevernas ålder

Nya säkerhetsinställningar i Google Workspace for Education gör det möjligt att åldersbasera elevernas åtkomst till vissa tjänster. Förändringen ökar säkerheten för elever och lärare samt ger bättre överblick och kontroll för administratörer.