Gmail til Outlook Mail Switch

Full e-post funksjonalitet i Google Classroom og Google Kontakter med Gmail til Outlook Mail Switch

I mange kommuner er det en vilje eller policy at all kommunikasjon skal gå gjennom en konto som bare angår kommunens navn, @kommunenavn.kommune.no. Ofte er denne adressen tilknyttet eldre eller nyere Outlook-klienter. Dette skaper et problem da skolen ofte fungerer i G-Suite som i stedet får et annet domene, for eksempel @ edu.kommune.no eller @ skole.kommune.no. Hvis postkorrespondansen skal gå via @kommunenavn.kommune.no, kan du ikke bruke den innebygde funksjonaliteten i Google-applikasjoner, for eksempel e-post studenter og foresatte i Google Classroom.

Gmail til Outlook Mail Switch løser problemet!

Mail Switch er et program som administratoren enkelt kan installere for alle berørte brukere i domenet. Appen videresender brukere inkludert e-postadresser til Outlook (web eller klient) og plasserer alle kontakter som en hemmelig kopi. Dette lar deg enkelt bruke Google Classroom-funksjonalitet, Google-kontakter eller andre Google mailto-funksjoner uten å måtte bruke Gmail. Domeneadministratorer kan overstyre brukernes valg for økt sikkerhet.


Mail Switch

For å bruke funksjonen til Mail Switch, trenger du følgende

  • A G Suite-domene
  • Outlook for 0365 eller Outlook Web Access eller en e-postklient


Online Partner er Sveriges ledende Google-spesialister og er en sertifisert premium partner for Google. Våre ansatte blir kontinuerlig opplært og sertifisert i samarbeid med Google for å opprettholde det høyeste kompetansenivået som mulig.

Kontakt Norge: Henning Knudsen

henning@onlinepartner.no telefon 90515 640