ChromEx til Göteborg
En digital prøveapplikasjon for 66 000 studenter

Utfordringen

I 2016 ble Online Partner kontaktet av byen Göteborg. De hadde evaluert flere forskjellige løsninger for digitale prøver, men ingen av dem kunne oppfylle deres krav; en kostnadseffektiv applikasjon for digitale prøver som ikke krever mye trening og administrasjon. Online Partner aksepterte utfordringen med å lage en prototype som kunne matche kravene i Göteborg.

Minimalt behov for utdanning

Lærerne hadde allerede flere forskjellige applikasjoner og administrative systemer som de ble forventet å bruke. Å legge til enda flere applikasjoner vil bety høye opplæringskostnader og misnøye blant byens 11.000.

Ingen administrasjon

Løsningene som byen tidligere hadde prøvd hadde krevd mye støtte fra skolenes IT-ledere og administratorer for å produsere en prøve som lærerne kunne bruke. Å ha en spesiell administrator for å håndtere en prøvesøknad vil være altfor dyrt. Lærere må kunne håndtere alle delene av søknaden selv.

Kostnader

Alle løsningene som ble evaluert var altfor ressurskrevende på grunn av høye lisensieringskostnader og fordi de tok så lang tid av lærere og administrativt personale. Kostnadene ved en ny løsning må minimeres hvis Göteborg by kan bruke den.

Tekniske krav

Grunnleggende funksjoner for formatering av tekst: størrelse, fet og kursiv stil og støtte for 10 000 tegn.

  • Automatisert tilrettelegging for mer enn 66 000 studenter
  • Lås internettilgang for å unngå juks
  • Frakoblet hurtigbuffer hvis internettforbindelsen er brutt
  • Datamaskinenheten må rengjøres når prøven er levert

Løsning

Online Partner aksepterte utfordringen, og høsten 2016 kunne løsningen vår, ChromEx, brukes av Gøteborg. Her er de tre viktigste komponentene i løsningen vår:

Minimer behovet for utdanning

Vår konklusjon for å minimere behovet for utdanning var at vi trengte å bruke kunnskapen som allerede eksisterte blant skolepersonell og elever. Vi brukte samme oppførsel, navigering og design som Google bruker i sine egne applikasjoner. Dette ble tilrettelagt av Googles rammeverk for design, grafikk og ikoner er tilgjengelig gratis.

Utgangspunktet vårt er også at lærernes tid skal brukes mest mulig på deres primære verktøy, Google Workspace. Derfor bygde vi integrasjoner med blant annet Google Classroom, Drive, Google Docs and Kalender. Dette gjør ChromEx usedvanlig enkel å bruke, og de fleste lærere trenger ikke opplæring i det hele tatt.

Ingen administrasjon

Hvem skal ta prøven, når skal prøven tas, i hvilket fag og med hvilke ressurser? Takket være integrasjonen med Google Workspace kan vi bruke Google-kontoene som allerede finnes i skolens organisasjon. Kontoen brukes blant annet til å logge på ChromEx, som letter hele prosedyren, inkludert administrasjon. Når prøven er fullført, blir den konvertert til en Google Docs og lagret på Drive. Her kan læreren enkelt finne prøven, lage markeringer og kommentarer på en måte som de allerede er vant til.

Kostnader

Vi har gjort ChromEx langsiktig kostnadseffektiv takket være:

  • Vi følger Googles rammeverk for design og grafikkgrensesnitt, og unngår dermed kostbart utviklingsarbeid.
  • Brukerstyrt utvikling der vi planlegger og utvikler nye funksjoner på forespørsel fra lærere.
  • ChromEx er bygget på Google Cloud Platform, som er grunnlaget for sikkerhet, skalerbarhet og kostnadseffektivitet

Det som startet med et samarbeid og en prototype resulterte i en helt ny applikasjon for digitale prøver – ChromEx. I dag brukes ChromEx over hele verden, og det er utført millioner av prøver og eksamener. Applikasjonen har en imponerende liste over funksjoner og utvikles kontinuerlig i henhold til lærernes ønsker om forbedringer og justeringer.