Ledelsesmøter – en del av Online Partners arbeidsmetode

Ledelsesmøter er en del av Online Partner AS arbeidsmetode vi arbeider efter i vårt  kundeoppdrag. Ledelsesmøter brukes fortløpende i alle våre kundeforhold. Vårt oppdrag er  å skape forhold til sammen med skolen for å sikre kvalitet og for å oppnå de målene som er definert.

Ledelsesmøter hver måned

Regelmessige ledelsemøter en gang om måned gir oss muligheten å følge opp hva som er gjort og hva som må gjøres i inneværende kvartal på en strukturert måte. Mål er definert og delt opp i aktiviteter som deretter kan deles mellom Online Partner AB og din virksomhet. Vi går gjennom planlagte og avtalte aktiviteter. Sammen med dere hjelper finner vi de beste løsningene for din virksomhet, nye krav og nye utfordringer møter skolen der pedagogikk og teknikk skal møtes, dette er vi eksperter på . Om behov finnes holdes ekstra arbeidsmøter i løpet av måneden, og aktiviteter kan følges opp med avstemming via f.eks Hangouts. Kundeansvarlig fra Online Partner har ansvaret for gjennomføringen av hver ledelsesmøte efter avtale.

Hendelser og supportsaker

Hendelser og aktiviteter i tillegg til de som er planlagt under ledelsesmøter anses som hendelser, og registreres som supportsak i Online Partners support behandlingssystem Zendesk. De blir prioritert og løst i samsvar med SLA (Service Level Agreement). På neste ledermøte diskuteres hendelsene som oppstår og hvordan de kan unngås i fremtiden.

Strategisk møte hvert kvartal

Hver tredje måned avholdes et strategimøte sammen med administrasjonen og personen fra Online Partner AS som er ansvarlig for den strategiske utviklingen av kundens Google Apps-domene. Under dette møtet blir spørsmål adressert som f.eks markedsendringer (s. feks GDPR) og hvordan andre kommuner resonnerer. Mål for de kommende kvartaler blir diskutert og satt. En gang i året forlenges det strategiske kvartalsmøtet og har et spesielt fokus på de kommende kvartalene og hovedfokuset på å definere og sette mål for de neste 1-2 årene.

Kontakt oss i dag!

Vil du vite mer om ledermøter?

Du kan nå oss på info@onlinepartner.se eller tlf: +47 90 51 56 40.